Jippi! Avtalen för oss privata fysioterapeuter läggs inte ner.

Det är mycket positivt och även ett lugnande besked för oss privata fysioterapeuter med LOF-avtal. I olika omgångar har det gjorts utredningar om att lägga ner etableringstillstånd för oss privata fysioterapeuter. Nu senast ville en utredning lägga ner våra LOF-avtal utan att egentligen ge några tydliga alternativ vad vi privata fysioterapeuter skulle göra istället.

Jag med flera andra fysioterapeuter är öppna för förbättringar av vårt nuvarande system men vi är samtidigt nöjda att kunna arbeta i privat regi med avtal med sin region. Fördelen är korta beslutsvägar, möjlighet att specialiserar oss inom områden vi själva önskar och att fysiska besök kan fortsätta i en tid där fler erbjuder digital vård (vilket inte alltid är lämpligt med komplexa besvär hos patienter). Vi har utrymme utifrån våra avtal att bedriva god sjukvård med personliga möten vilket är viktigt för att ge mer specifik bedömning, vägledning och inte minst behandling. Vi ser också att det finns många andra delar av sjukvården som har problem och att vi privata fysioterapeuter egentligen inte är sjukvårdens primära dilemma. Exempelvis framkommer det att fysioterapeuter som är anställda på vårdcentraler där finns ett relativt stort missnöje kring arbetssituationen.

Nu kan vi fortsätta erbjuda personcentrerad vård och rehab där patienter kan se och välja fysioterapeut utifrån sina behov. Bra arbetat av förbundet, Fysioterapeuterna!

https://www.fysioterapeuterna.se/nyheter-mapp/nyhetslista/2024/6/fysioterapeuternas-paverkan-far-effekt–lof-blir-kvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *