Avdrag och fakturering

Fakturering via e-post efter avtal kan ske till det företag som du är anställd av. Faktureringsunderlag behövs och överenskommelse om villkor när fakturering ska ske. En kreditprövning kommer att göras alternativt måste betalning ske innan behandling. Naturligtvis går det bra att betala kontant då kvitto kommer att ges. Om du är egen företagare så blir egentligen rutinerna likvärdiga som att fakturera en privatperson. Önskas samlingsfakturor för flera behandlingar måste dock ett avtal skrivas.

Åtgärden som massage är avdragsgilla för företaget då det kan räknas till arbetslivsinriktad rehabilitering för dig och dina anställda då de syftar till att du ska kunna fortsätta ditt arbete. Fysioterapin är momsfri då det räknas till sjukvårdande behandling utförd av en vårdgivare med legitimation.

Driver du företag som ett aktiebolag får du som anställd även rätt att göra avdrag för friskvård som exempelvis massage, hälsovägledning, företagshälsovård eller ergonomirådgivning. Denna avdragsrätt gäller för anställda.

Om du har någon privat sjukvårdsförsäkring så brukar detta täcka kostnader för rehabilitering även hos mig inom ramen för vad som stipulerats. Betalning sker dock till mig direkt via Swish, kort eller via faktura och du får i efterhand redovisa dina utlägg till försäkringsbolaget. Kontakta ditt försäkringsbolag först angående vilka rutiner som gäller. Vid behov kan jag skicka journalkopior till försäkringsbolaget. Om det är nödvändigt kan en ortopedisk medicinsk och fysioterapeutisk bedömning skickas till ditt försäkringsbolag.

Observera subventionerad sjukvård som min fysioterapi ingår inom är inte avdragsgill för företag eller försäkringsbolag. Läs mer under pris för att se alternativ som finns.

Fakturan gäller som underlag i bokföringen och normalt sätt behövs inget separat kvitto. I en del fall kan du behöva ta en skärmbild i din Internetbank som bevis för betalning har skett men detta primärt om till exempel det är din arbetsgivare som ska kompensera dig för ditt utlägg.