Postisometisk relaxation

Postisometrisk relaxation, PIR (Post Isometric Relaxation på engelska), är en manuell behandlingsmetod som utvecklades av den tjeckiske professorn i neurologi, Karel Lewit (levde mellan 1916 och 2014). Karel Lewit är en av grundarna till Prague School of Manual Medicine and Rehabilitation. Han hade under mer än 50 år utvecklat och influerat den manuella terapin. Läkare, fysioterapeuter, osteopater och kiropraktorer har studerat hos Karel Lewit eller influerats av hans läror.

PIR påminner om PNF men betoningen ligger på själva muskelavslappningen.

Karel Lewit samarbetade med bland annat kända osteopatisk läkare så som Philip Greenman och Robert Ward. Karel Lewit arbetade även med en annan välkänd inom manuell terapi tjeck, nämligen neurolog och professor Vladimir Janda.

Det finns många likheter i PIR även med Muskel energiteknik, MET. Ur ett neurofysiologiskt synvinkel bygger PIR, PNF och MET på samma resonemang. PIR använder en lätt sammandragning några sekunder av den spända muskeln eller av muskeln som har den motsatta funktionen (så kallad antagonist). Postisometrisk relaxation användes för att:

– minska patientens spänningar i muskler

– inaktivera patientens aktiva myofasciella triggerpunkter

– minska patientens muskelmärta

Syftet med PIR är inte att direkt påverka patientens förkortade muskler eller nedsatta rörlighet i leder men även vid dessa situationer uppnås en positiv effekt när man använder PIR. Postisometrisk relaxation kräver som MET och PNF en lättare aktiv muskelsammandragning av patienten själv där det reflexmässigt leder till en avslappning i muskeln. Behandlingsmetoden är smärtfri och ej ansträngande för patienten. Postisometrisk relaxation är i Sverige en relativt okänd och högst underskattad behandlingsmetod. Varken på utbildning till fysioterapeut eller naprapat har metoden funnits på kursprogrammen. De flesta utbildningar till massageterapeut har inte heller PIR i schemat.

En PIR som utförs på ländryggens muskler.
En PIR som utförs på ländryggens muskler.

Jag använder PIR oftast i kombination med andra manuella behandlingstekniker. Hur och när postisometrisk relaxation används bygger på vilken muskel- och ledstatus som patienten har. Jag har sedan början av 2000-talet utbildat massageterapeuter och vårdgivare i denna effektiva behandlingsmetod.

Referenser om PIR

1. Lewit K, Sioms D. Myofascial pain: relief by post isometric relaxation. Archives of Physical Medicine and Rehabilation 1984: 65: 452-56.

Malmö den 7 januari 2015

David Aston
Leg. Sjukgymnast