Frågor om behandling

Hur lång tid tar ett besök?

Första besöket som även innefattar en noggrann undersökning kan ta upp till en timme och då ingår även behandling/rådgivning. Efterföljande behandlingar tar mellan 25 och 50 minuter.

Måste jag ha stora besvär, någon diagnos eller regelrätta skador för att boka en tid?
Nej, det är inte något krav att du ska ha en diagnos, större besvär eller någon konkret skada för att besöka mig. Jag tar emot patienter med såväl lättare besvär som patienter med större skador eller komplexa besvär. Det innebär att även du som har spänningar och stelhet som besvärar dig är välkommen att besöka mig. Skillnaden ligger oftast i att de mer komplexa och långvariga besvären kommer kräva fler besök medan mindre besvär kommer generellt avslutas efter ett eller ett fåtal besök. Om du däremot är utan några symtom och endast vill ha en fys-statusbedömning så ingår inte det i subventionerade sjukvårdstaxan (se länken pris). Jag prioriterar inte heller dessa besök vad gäller att erbjuda snabba tider. Renodlad avslappningsmassage erbjuder jag bara ibland och då endast till tidigare patienter men då sker det inte om inom den subventionerade sjukvårdstaxan.

Många sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer ger inte massage. Får man någon massage när jag kommer till dig?
Tyvärr bokar många av ovanstående vårdgivare in patienter på behandling som varar allt från 10 minuter upp till sin höjd en halvtimme. Det blir då av förståeliga själ inte mycket tid över till massage eller andra manuella tekniker. Det kan det  vara att vårdgivaren faktiskt inte är utbildad eller kunnig i massage.

Jag är både sjukgymnast och massageterapeut. Efter en noggrann undersökning försöker jag kombinera olika manuella medicinska behandlingsmetoder och där massage kan ingå men det finns medicinska tillstånd som inte ska behandlas med massage.  En del av mina patienter får massage men primärt som en del av behandlingen. Målet är dock att minska på symtom  och förbättra funktion men att använda de behandlingsmetoder som är lämpligast i varje tillstånd vilket innebär att även andra metoder inom manuell medicin, nålbehandling och fysioterapi kan ingå och likaså vägledning inom egenvård.

Du som patient ska naturligtvis vara delaktig i upplägget av rehabiliteringen men det är min medicinska bedömning som legitimerad vårdgivare som avgör vilka metoder som ska användas i rehabiliteringen. Det är således inte möjligt att exempelvis boka in en ”idrottsmassage”, ”manipulation av kotor”, ”nackmassage” eller ”ryggmassage” för att du tror att det är det du behöver. Detta gäller även andra behandlingsmetoder som jag arbetar med att du som patient kan inte kräva att jag utför vissa behandlingsmetoder i rehabiliteringen. Vilken inriktning på fysioterapi som du får baseras på mina kunskaper och erfarenheter där även hänsyn tas i den mån det är möjligt till rådande evidens som finns. Sjukvården som sker hos mig är utifrån den ordination jag baserar min medicinska undersökning. Naturligtvis blir du alltid informerad om hur rehabiliteringen ser ut.

Kan man få råd per telefon eller e-post vad som ska göras vid olika besvär?
För tidigare patienter som jag undersökt och behandlat kan jag ge enklare tips via e-post eller telefon om vad som kan göras i egenvård vid ett specifikt problem.

För patienter som jag inte har undersökt tidigare försöker jag i den mån det är måste en tid bokas in för undersökning.

För patienter som av geografiska skäl (även om jag har några patienter som kommer från andra län och ibland andra länder för att träffa mig) inte har möjlighet att besöka mig kan jag även vägleda och fungera som diskussionsforum. Men då jag på senare tid har börjat få mer och mer mejl från patienter som inte har i avsikt att besöka mig kommer jag framöver att ta betalt denna medicinska hälsovägledning.

Tidigare när jag gått till sjukgymnast fick jag bara träna eller akupunktur men aldrig någon manuell behandling. Hur blir det när jag besöker dig?
Sjukgymnaster är inte någon enhetlig grupp där alla på något vis använder samma behandlingsmetoder. Sjukgymnastiken/fysioterapin är idag grovt indelat i två läger där många sjukgymnaster inte utför några manuella behandlingstekniker såsom exempelvis massage medan andra har minst samma kompetens i manuell terapi som kiropraktorer och naprapater. Primärt arbetar jag dock med manuell terapi och manuella medicinska tekniker som massage, mobilisering, manipulation, neuromuskulära metoder och töjningar.

Jag arbetar däremot även med elektroterapi eller nålbehandling vid behov och oftast som komplement till den manuella terapin jag ger. Jag ger även råd inom träning, övningar och ergonomi som ett komplement till den manuella behandlingen som jag utför.

Måste jag inte gå till en kiropraktor och bli justerad om jag har problem med min rygg eller nacke?
Jag använder också mig av manipulations- och justeringstekniker i de fall där det är nödvändigt för dig som patient. Tyvärr har det blivit en missuppfattning av allmänheten och även ibland av medicinsk personal som tror att bara kiropraktorer kan utföra manipulation eller justeringar. Sjukgymnaster som jag med inriktning på ortopedisk manuell terapi där jag har den högsta examen (steg 3)  behärskar även dessa behandlingsmetoder. Den enskilda behandlingen hos mig brukar dock vara längre i tid och omfattar även många gånger muskelbehandling med massage, neuromusklulära avspänningstekniker och töjning. Ännu en generell skillnad mellan mig och en kiropraktor är att jag som sjukgymnast inte har som självändamål att alla patienter måste behandlas med manipulation eller justeringar alltid. Ingen behandlingsteknik är någon universal lösning på alla besvär. Det finns många tillfällen där andra manuella behandlingstekniker och även råd om egenvård är effektivt.

Manipulation/justering av halsryggen
Sjukgymnast David Aston gör manipulation av halsryggen. Jag som sjukgymnast utför en manipulations-teknik av en patient med nackbesvär.

Kan jag kombinera behandling med komma till mig och gå hos en annan vårdgivare samtidigt?
Det är sällan meningsfullt att kombinera besök hos mig med en annan vårdgivare som behandlar och vägleder dig för dina fysiska besvär med undantag av läkarkontakt. Situationen är annorlunda om du går till exempelvis en psykolog . Att gå till mig och samtidigt kiropraktor, naprapat eller annan sjukgymnast/fysioterapeut avråder jag ifrån då det blir svårt för dig och mig att utvärdera effekten av mina insatser. I många fall gör vi olika vårdgivare snarlika insatser med samma syfte och då det även periodvis finns ganska många patienter som vill komma till mig måste jag också prioritera de patienter som saknar vårdgivare och inte är i en pågående rehabilitering redan.

Är det något jag ska tänka på inför första besöket?
Om du har en läkares utlåtande angående dina besvär kan du ta med detta. Det kan gälla utlåtande från en undersökning som röntgen eller magnetkamera. Intar du läkemedel bör dessa skrivas upp på en lista och ta med listan vid första besök. Om du nyligen har blivit opererad ska du informera mig om vilka eventuella restriktioner kirurgen har givit dig. Om du en operationsberättelse kan den också tas med.

Om du har varit och fått behandling hos andra vårdgivare ( som kiropraktorer, läkare, naprapater eller sjukgymnaster) för de besvär de söker mig för kan det vara en idé att få ut journaler från dessa besök. Observera att du enligt patientdatalagen har rätt att få kopior på dessa journalhandlingar.

Tänk på om du har en pågående infektion i kroppen som t.ex. feber, luftvägsinfektion men även en förkylning så är det sällan lämpligt med manuell behandling. Du bör i dessa fall kontakta mig för en diskussion om vi ska omboka din tid.

Vad kan jag göra om jag drabbats av ett akut ryggskott eller nackspärr?
Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig för en diskussion och om det nödvändligt kan en tid bokas in för en noggrann undersökning med behandling eller rådgivning. En hel del former av ryggskott och nackspärr kan behandlas med manuella medicinska tekniker men det är viktigt att först utesluta det inte föreligger någon form av kontraindikation för just manuell behandling. Tänk dock att oftast är prognosen god för dessa akuta besvär och även utan behandling går det för det mesta över.

Neuromuskulär teknik
Jag ger behandling med neuromuskulär teknik av erector spinae och quadratus lumborum. Min behandling innefattat mycket
manuella tekniker men inte ur ett
fanatiskt perspektiv.

Hur många behandlingar behöver jag komma på?
Det är naturligtvis svårt att avgöra hur många behandlingar som behövs för att bli besvärsfri men inom några besök (maximalt 5 besök) ska positiva resultat ske för att det ska vara värt att fortsätta. Många av mina patienter kan dock, gäller i synnerhet vid akuta besvär, bli helt återställda inom en eller två behandlingar. Fler behandlingar sker oftast om det är mer långvariga problem du söker för. Jag tror inte på att behandla vid för många tillfällen och ganska tidigt får du råd om specifika hemövningar som kan göras för att hjälpa till mot just dina besvär. Vanligtvis brukar en behandlingsserie bestå av 2-10 besök men uppnås förbättringar kan behandlingen fortsätta i synnerhet om det mer långvariga tillstånd eller större skador finns. Vid akuta besvär som ryggskott och nackspärr kan oftast räcka med en behandling. Mitt främsta mål är nöjda och självständiga patienter. Mottot är tydliga resultat och korta behandlingsserier. Syftet är att du ska inte behöva bli beroende av din vårdgivare för att klara vardagen.

Det ska tilläggas att det inte att alltid går att förutse hur många besök som behövs då olika tillstånd och diagnoser kan kräva olika mycket rehabiliteringsinsatser. Ålder och individuella faktorer kan också påverka prognosen.  I några fall kan rehabilitering fortgå i månader medan i andra fall avslutas efter en till två besök. Målet med rehabilitering hos mig måste vara klargjord så slutmål och delmål finns.  Syftet är att försöka uppnå ett slutmål som vid kroniska tillstånd inte innebär bot av sjukdomen eller skadan. Men i en del fall får man acceptera att endast ett eller flera delmål uppnå.

När avslutas en rehabilitering?
Även om du som patient uppmuntras till att bli delaktig i rehabiliteringen så är det jag som legitimerad sjukgymnast som avgör vilken form av rehabilitering som är lämpligast för dina besvär. Det är precis på samma sätt inom sjukvården för övrigt. Din läkare avgör exempelvis vilka läkemedel du behöver eller vilken undersökning du ska skickas på. Du blir däremot alltid informerad om hur rehabiliteringen kommer att se ut. Men faktorer som avgör när en rehabilitering avbryts hos mig är dessa:

  • effekten av rehabilitering är minimal, det vill säga endast liten förbättring sker vad beträffar dina symtom eller funktionsnedsättningar
  • ingen effekt uppnås med rehabiliteringen, det vill säga ingen förbättring på varken symtom eller funktioner
  • många återfall med försämringar sker under rehabperioden
  • din möjlighet att självständigt fortsätta med egenvård som erhållits
  • om jag omprövar min bedömning under rehabiliteringen och anser att det kan finnas så kallade kontraindikationer för fortsatt rehabilitering
  • i vissa fall om du ska på annan medicinsk utredning i form exempelvis magnetkameraundersökning eller träffa specialistläkare
  • om du väljer att påbörja rehabilitering även hos någon annan vårdgivare eller terapeut

Det är naturligtvis inte roligt att rehabiliteringen inte uppnår den effekt som önskas. I de fall jag avgör att rehabilitering ska avslutas även utan att ditt mål har uppnåtts rekommenderas du oftast att kontakta läkare och/eller annan rehabiliteringsinsats.

Garanteras resultat av behandlingen?
Nej, det är inte etiskt korrekt att garantera resultat av någon behandling oberoende vem du skulle söka. Flera olika faktorer inverkar på hur ett resultat blir av en behandling. Allt från bland annat dina förväntningar, typ av besvär du lider av, vilka underhållande faktorer som finns och individuella förutsättningar. Däremot strävar vi tillsammans efter att utvärdera behandlingsresultat av dina symtom minskar och din funktion förbättras. Målet med mina åtgärder är alltid förbättringar i funktioner och reducering av symtom. Om symtom och eller funktion inte förbättras med min manuella terapi och fysioterapi blir det svårt motivera fortsatt rehabilitering.

Ska jag komma för underhållsbehandling årligen eller kvartalsvis som visa vårdgivare/terapeuter kräver?
Nej, det är inte någon princip jag rekommenderar generellt. En viktig sak att tänka på är att regelbundna återkontroller eller underhållsbehandlingar när du är helt symtomfri och i en bra fysisk status har troligen ingen större hälsoeffekt.

Min arbetsmetodik är inte fanatiskt inriktat på att manuell terapi/medicin ska användas istället för traditionella skolmedicinska åtgärder såsom läkemedel eller kirurgi. Behandlingen är inte ett alternativ eller komplement till skolmedicin utan är en integrativ del av skolmedicinen. Jag inriktar min verksamhet på att utreda, bedöma och ge manuell terapi samt ge råd när det finns besvär från:
– leder
– ryggraden och nacken
– muskelsystemet
– nerver

Jag tar emot patienter med allt från akuta eller till långvariga symtom. Stora som små symtom men är du fullt frisk kan jag inte motivera mina terapeutiska åtgärder.

Kommer behandlingen att göra ont?
Det är en individuell smärtfri behandling som jag utför. Det är en vanlig missuppfattning även bland en del massörer och andra terapeuter att ont ska med ont fördrivas. En smärtsam behandling bedövar för tillfället smärtan men leder sällan till någon långvarig effekt. Men samtidigt finns det tillstånd som gör att behandlingen jag ger kommer framkalla en del tillfällig värk som många beskriver som en ”sköntont” känsla. Risken med en för smärtsam behandling är också en ökad muskelspänning. Efter en behandling med olika specifika manuella medicinska tekniker (såsom massage, mobilisering, manipulation och töjningar) upplever du att du är mer avslappnad, rörligare, mindre spänd och har mindre smärta. Upplevelsen kan delvis jämföras med en avslappningsmassage men med mer konkreta och långvariga resultat. En viss ömhet i området som behandlas kan ibland infinna sig men denna ömhet försvinner inom några dygn. I en del fall kan efterreaktioner som sitter i flera dagar vilket kan bero undersökning men även på grund av behandling. Även bakslag vid rehabiliteringsträning kan inträffa och det viktigt att diskutera efterreaktioner och bakslag med mig för att eventuellt göra ändringar i rehabiliteringen.

Malmö den 11 maj 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast