Åderförkalkning

Åderförkalkning som medicinsk heter ateroskleros, innebär att fett och kalk lagras i blodkärlen vilket leder till att kärlen blir mindre elastiska men även att blodflödet delvis hindras. I svårare fall hindras blodflödet helt och hållet. Åderförkalkning kan drabba alla artärer men det är synnerligen allvarligt när den drabbar hjärnas, hjärtats och njurarnas artärer.

Artären till vänster har inlagringar av fett och kalk.

Varför uppstår åderförkalkning?

Åderförkalkning tillhör en del av åldrandet. En del riskfaktorer utöver ärftlighet anses ha ett samband i utvecklingen av åderförkalkning:

  • Diabetes
  • Förhöjda blodfetter
  • För lite motion
  • För mycket fett i maten
  • Högt blodtryck
  • Rökning
  • Övervikt

Symtom

De exakta symtomen vid åderförkalkning beror på vilket organ som är drabbat. Exempelvis kan åderförkalkning i benens artärer ge smärta vid gång men vid vila, när syrebehovet till musklerna har minskat, avtar smärtan. Tillståndet heter claudicatio intermittens men på svenska kallas det även för fönstertittarsjukan (på grund av de täta pauser den drabbade måste ta vid promenad). Just fönstertittarsjukan kan blandas ihop med muskelsmärtor och ischias. Om åderförkalkningen sitter i benen leder detta till nedsatt känsel i fötterna med risk för kallbrand, gangrän, där kroppsdelen blir mörk och kall. Kallbrand innebär vävnadsdöd på grund av syrebristen och ger svåra smärtor.

Om kranskärlen i hjärtat drabbas av åderförkalkning kommer blodförsörjningen till hjärtat att försämras. Patienten drabbas av smärta i samband med fysisk ansträngning men även stress kan utlösa symtom som kallas för kärlkramp, angina pectoris. Den drabbade får smärta över bröstet och oftast utstrålande värk till vänster arm samt käke. Smärtan kan vara intensiv men även dov. Trötthet och ångest kan finnas med i symtombilden.

Typiska symtom vid angina pectoris

Diagnostik

Sjukvården ansvarar för diagnostisering av claudicatio intermittens sker bland annat genom pulspalpation och blodtrycksmätning. Gångprov på löparband kan också förekomma. Även kontraströntgen och dopplerundersökning (en form av ultraljudsundersökning) kan användas.

Diagnostisering av angina pectoris ställs till stor del via anamnesen men kan även kompletteras med EKG.

Behandling

Primärt handlar behandlingen om att bekämpa de riskfaktorer som orsakar uppkomsten av åderförkalkningen.

Vid den akuta kärlkrampen kan medicinering med nitroglycerin ske vilket leder till en vidgning av kranskärlen. Om symtomen inte försvinner ska patienten omgående ges sjukhusvård.

Läkemedelsbehandling kan på mer långsiktig basis vara aktuell och då främst medicinering som sänker blodtrycket och blodfetterna. . Kostråd har också sin plats i behandlingen.

Operativa ingrepp kan komma att krävas vid svåra fall av åderförkalkning. Operationsmetoderna är snarlika oberoende om det är kranskärlen eller artärer i benen som drabbats. Det kan handla om ballongvidgning där man kan säga att man öppnar upp förträngningen i det drabbade kärlet med en ballong. En annan operationsmetod är by pass som innebär att en ny kärlförbindelse kopplas förbi det åderförkalkade kärlet. Om kallbrand uppstår blir det tyvärr nödvändigt med amputation.

Fysisk träning kan ha sin plats i behandlingen vilket leder till att fler kärl kan användas och ta över cirkulationen från de åderförkalkade kärlen och här kan jag som sjukgymnast bidra med vägledning.

Malmö den 19 januari 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast