PNF

Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering, PNF, utvecklades under 1950-talet av neurofysiologen och läkaren Herman Kabat och fysioterapeuten Margaret Knott. Herman Kabat ansåg att de fysiologiska principer som nobelpristagaren i medicin Charles Scott Sherrington (som levde mellan 1857 och 1952) hade lagt fram skulle användas i rehabilitering av förlamningstillstånd.

Företagaren Henry Kaiser blev intresserad i Herman Kabats arbete då Kaisers son led av den neurologiska sjukdomen, Multipel Skleros. Tre stycken Kabat-Kaiser institut öppnades i USA där den första öppnades 1946 i Washington DC. Därefter öppnades två institut i Kalifornien 1948 och 1950.  På 1950-talet då man testade PNF kliniskt kom även fysioterapeuter Dorothy Voss till Kabat-Kaiser Institutet i Kalifornien och började tillsammans med Margaret Knott att vidareutveckla PNF-metoden. Internationellt kom i början av 1950-talet fysioterapeuter från Kanada, Australien, Västeuropa och även Sverige till USA för utbildning i Proprioceptiv neuromuskulär facilitering. Under 1960-talet började olika utbildningar till fysioterapeut i USA lägga in behandlingsmetoden i kursprogrammen. Internationellt kom fysioterapeuter från Kanada, Australien, Västeuropa och även Sverige till  USA för att lära sig PNF under flera månader.

PNF har och används fortfarande på en del håll som en rehabiliteringsmetod för att träna upp motorik hos patientgrupper med olika neurologiska skador och sjukdomar.  Det är egentligen här PNF har sin grundfilosofi kring. Men under 1970-talet började metoden också tillämpas  inom massage och idrottsvärlden för specifik muskeltöjning. Men redan på 1950-talet användes PNF-metoden av Dorothy Voss vid bland annat smärtproblem i skuldror och knä.

Hur använder jag PNF?

Delar av PNF-metoden är nämligen inriktad på muskeltöjning  genom att först få en avspänning i den berörda muskeln utifrån neurofysiologisk principer som. Den måttliga muskelsammandragningen innan töjningen som görs under PNF av patienten  leder till en reflexmässig avslappning.

PNF-muskeltöjning av muskler mellan skulderbladen.
PNF-muskeltöjning av muskler mellan skulderbladen.

Det är muskeltöjningen inom PNF som jag använder på patienter med spända och förkortade muskler där patienten kan lida av stelhet. Jag har även undervisat terapeuter och vårdgivarr i PNF-muskeltöjning sedan år 2000.

Referenser om PNF – muskeltöjning

1. Hanten WP, Chandler SD. Effects of myofascial manipulative release leg pull and sagital plane isomteric contract-relax techniques on passive straight-leg raise angle. Journal of Orthopeadic Sports Pysical Therapy 1994; 20: 138-44.

Malmö den 8 september 2014

David Aston
Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut