Ledbesvär

Det ligger självklart utanför ramen för denna webbplats att ta upp alla diagnoser eller ledbesvär men följer en med generell text om ledproblem.

Smärtsamma leder kan drabba såväl extremiteter och ryggraden. Det kan komma smygande eller akut till följd av någon olycka. Orsaken till smärta kan komma från omkringliggande strukturer såsom ledkapslar, muskler eller ledband men även strukturer i leden som till exempel ledskivor och brosk. Smärtor i en led kan ske på grund av strama eller inflammerade strukturer kring leden men även vid överrörlighet. Läs även länkarna stelhet och ledsvikt.

Inom medicinen används övergripande begreppen artralgi som står för ledsmärta medan artropati betyder sjukdomar i lederna.

Ledpåverkan ger oftast rörelsesmärtor och kan ge smärtutstrålning. Smärtor vid rörelser är oftast kopplade till ytterlägena i den drabbade leden och ömhet kan finnas kring eller i leden.

symtom i en led kan komma från många olika strukturer
En knäled med menisk, brosk och ledband.

En undersökning av den drabbade leden och omringade strukturer avgör vilken terapiform eller rehabilitering som är lämplig. Frågor som bör ställas är om ledvärken är kopplad till rörelse eller någon aktivitet. Det gäller även att var vaksam som att smärtan som uppfattas i en led inte härrörs från exempelvis refererande symtom från en annan anatomisk region.

Det gäller även utesluta att inte någon reumatisk systemsjukdom eller någon infektion är orsaken till symtomen. Kompletterande undersökning kan hos läkare kan vara aktuellt då det är läkaren som ansvarar remittera patienter för röntgen eller ortopedspecialist alternativt reumatolog.

De åtgärder som kan vara aktuella vid ledsmärta är olika manuella terapeutiska metoder såsom påverkar leden direkt som traktion, mobilisering och manipulation. Om det är muskler som orsakar problemet kan töjning eller neuromuskulära tekniker bli aktuellt. Läs mer om de olika behandlingsmetoderna varav en del även kan ske som hemövningar under länken behandling.

Kan jag få hjälp om jag har en reumatisk sjukdom?

Varken manuell terapi eller fysioterapi kan bota någon reumatisk sjukdom men smärtor och stelhet som kan finnas i symtombilden kan många gånger lindras. Olika försiktiga manuella tekniker men även råd om rehabiliteringsövningar kan vara på sin plats.

Digital artrosskola

För patienter som inte kan besöka mig eller kan träna självständigt har jag samarbete med Joint Academy. Här får då vägledning digitalt av fysioterapeut och får följa ett anpassat behandlingsprogram för artros i händer, höft eller knä. För en del patienter som besöker mig för smärtlindring och behandling kan Joint Academy fungera  som komplement. Läs mer genom att följa länken om digital fysioterapi och Joint Academy.

Klicka på Joint Academy för att komma till digital artrosbehandling

Referenser om ledsmärta

1. Lindgren U, Svensson O. Ortopedi. 3 uppl. Stockholm: Liber; 2007.

2. Klareskog L, Saxne T, Enman Y. Reumatologi. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2005.

Malmö den 14 oktober 2022

David Aston

Leg. Sjukgymnast & Ergonom