Kotförskjutning

Spondylolisthes (skrivs även spondylolistes) är det medicinska namnet för en strukturell kotglidning eller kotförskjutning. Vanligast förekommande sker detta i ländryggens nedersta del mellan L4 och L5 eller mellan L5 och sacrum (korsbenet). Spondylolisthes ska inte förväxlas med vad vissa terapeuter inom manuell terapi kallar för kotförskjutning. Följ länken, stelhet under symtom för att läsa mer om den manuella medicinens leddysfunktioner som tyvärr felaktigt många gånger anges som kotförskjutningar.

Det finns två orsaker till spondylolisthes och det ena är att glidningen av kotan sker utan brott och det andra är att kotglidning sker på grund av en fraktur på kotbågen. Förstadiet till spondylolisthesen med fraktur är spondylolys där ingen glidning har skett. Egentligen är det oftast en medfödd eller utvecklad defekt på kotan men i undantagsfall kan det röra sig om en trauma. Upprepade mindre trauma som leder till en stressfraktur kan vara en ovanlig orsak till spondylolisthes vilket skulle kunna ske inom vissa idrotter. Den spondylolisthes som sker utan en fraktur orsakas av degenerativa förändringar, så kallade åldersförändringar, av diskar och kotornas ledutskott.

Symtomen som en patient med detta ortopediska problem kan ha är återkommande ryggskott, smärtor i rygg men även i ben. Neurologiska symtom som känselnedsättning, kraftlösthet och stickningar i benen kan förekomma vid spondylolisthes. Beroende på graden av kotglidning kan patient även vara instabil i området.

kotförskjutning
Kotglidning, dvs. spondylolisthes på grund av en defekt kotbåge.

Diagnos av spondylolisthes sker primärt med vanlig röntgen även om det vid större fall av kotglidning kan delvis bedömas via palpation (känna med fingrar) och i vissa fall visuellt genom inspektion.

Initial behandling kan vara ett specifikt rehabiliteringsprogram med träning för stabilitet av bålen samt töjning av hållningsmuskler. Råd om kroppshållning, sittställning, arbetsställningar är också betydelsefullt. Om denna form av specifik fysioterapi efter lång tid inte ger en önskad effekt så kan steloperation övervägas. Steloperationen, så kallad fussion, sker vid situationer där spondylolisthesen ger svårare symtom. Smärtlindring i olika former har också en plats i behandlingen.

Referenser om spondylolisthes

1. Kalichman L, Hunter DJ. Diagnosis and conservative management of degenerative lumbar spondylisthesis. European Spine Journal 2008 Mar; 17(3): 327-35. Epub 2007 Nov 17.

 

Malmö den 25 juni 2012

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom