Länkar

Här nedan har jag samlat länkar till en del sajter som jag själv ibland använder. Jag kommer även successivt ge mina kommentarer. Generellt bör man som läsare alltid vara kritisk till information i såväl böcker som på Internet. Mycket som finns på Internet och som berör medicin och hälsa är personliga åsikter.  Nedanstående sajter anser jag är bra men jag kan inte på något sätt säga att all information är korrekt. Observera att när du trycker på de blå länkarna så öppnas en ny webbsida.

Anatomi

En liten annorlunda sajt som tar upp diverse anatomiska variationer som kan finnas.

Anatomi atlas med tvärsnittsbilder av lik som ger en annan dimension av anatomin men det kan upplevas magstarkt.

muskelanatomi

Diverse medicin och hälsovård

Patientnämnden där du som patient kan framföra kritik.

Nyheter inom medicin och hälsa för sjukvården, Nymedicin

Nyheter och debatt inom området hälso- och sjukvård för vårdgivare, Dagensmedicin

Svensk portal med länkar inom medicin för sjukvårdspersonal, vårdverktyget

FASS för sjukvårdspersonal

International Classification of Diseases, ICD-10

International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF

Svenska Socialstyrelsen 

Länken till Socialstyrelsens där man informerar om ovanliga diagnoser

Folkhälsomyndigheten, tidigare Folkhälsoinstitutet

Huvudvärksklassifikation IHS

Min facebooksida för kliniken

Webbplats, Apotek Rabattkod, som tipsar om rabatter på olika apotek i Sverige.

Webbplats om kosttillskott, Tillskottsbiblen, med jämförelser.

Ergonomi

Svenska Arbetsmiljöverket med mycket information om ergonomi och arbetsmiljö

Europeisk portal om arbetsmiljö och ergonomi, OSHA

USAs motsvarighet till Sveriges nu nerlagda Arbetslivsinstitut, NIOSH

Databasen från nerlagda Arbetslivsinstitutet, Arbline, som nu tillhandahålls av Arbetsmiljöhögskolan i Lund

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap FAS

Antropometri som berör människokroppens olika mått med en bra databas från Högskolan i Skövde.

Evidensbaserad medicin och medicinska databaser

Vetenskapliga rapporter från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering www.sbu.se

Den internationella motsvarigheten till SBU med medicinska granskningar och rapporter www.cochrane.org

Medline databas för sökning av vetenskapliga medicinska artiklar www.pubmed.com

Databas kring evidensbaserad fysioterapi www.pedro.org.au

Kritisk granskning över olika behandlingsmetoder www.quackwatch.com

Vetenskaplig baserad medicin som vill framhäva högsta möjliga vetenskapliga standard inom hälsovård www.sciencebasedmedicine.org

Nederländsk webbsajt om evidensbaserad fysioterapi, Centre for evidence based physiotherapy. www.cebp.nl/

Fysioterapi

Riktlinjer inom evidensbaserad fysioterapi www.physiotherapychoices.org.au/

Forum om fysioterapi www.physiobob.com/

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling FYSS

Försäkringskassan och försäkringsmedicin

EU-kortet

Beslutstöd

Häls- och sjukvårdens lagar

Hälso- och sjukvårdens lag

Patientlagen

Patientsäkerhetslagen

Medicintekniska produkter

Medicinska länksamlingar

Medicinsk portal med länkar till olika medicinska sajter och även tentor i olika medicinska ämnen http://www.sjukinfo.net

Läkarhandbok www.fass.se/LIF/lakarbok/vanligasjukdomar.jsp

mobilisering med impuls med andra ord justering

Manuell terapi

Journal of American Osteopathic Association med tillgång till gratis nummer från tidigare utgivningar www.jaoa.org

Gratis tidskrift med artiklar inom manuell terapi och kiropraktik men även manuell terapi och rehabilitering http://chiromt.com/

Ortopedi och idrottsmedicin

Ortopedisk lärobok www.wheelessonline.com

Sajt som berör idrottsmedicin www.sportsinjuryclinic.net/

En sajt tillägnad träningsgurun Arthur Jones som uppfann Nautilus www.arthurjonesexercise.com

En webbplats om röntgen www.sonography.net/resources/sonography-guide-radiographic-anatomy/

Sjukdomar och skador

Diverse information inom olika medicinska områden www.medscape.com

Svensk portal om hälsa och medicin www.netdoktor.se/

Sjukvårdsrådgivningen 1177 som ger en hel del information om olika tillstånd och vad du som patient kan göra http://www.1177.se

Information för vårdpersonal beträffande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag www.praktiskmedicin.com/

Blanketter, information om olika medicinska tillstånd inom olika specialiteter för vårdgivare www.internetmedicin.se/

Läkemedelsboken som täcker olika medicinska avsnitt.

Sajt om ovanliga diagnoser och den vänder sig till patienter och sjukvårdsutbildade personal www.rarelink.se

Svenska socialstyrelsen om ovanliga diagnoser

Tidskrifter

Länkar över medicinska tidskrifter som finns tillgängliga gratis på Internet
www.freemedicaljournals.com/

Pubmeds länkar till medicinska tidskrifter som finns gratis på Internet www.ncbi.nlm.gov/pmc

Google har även en söktjänst som är inriktad på vetenskapliga artiklar.  http://scholar.google.se

Den berömda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine med tillgång till tidigare utgivningar gratis http://content.nejm.org

Den berömda medicinska tidskriften The Lancet med tillgång till gratis artiklar www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

Malmö den 17 september 2016

David Aston
Leg. sjukgymnast