Symtom

Jag kan hjälpa dig som har akuta eller långvariga besvär med diverse olika symtom från leder, muskler, nerver, rygg eller nacke.

Följ länkarna  Symtom A -F, Symtom G – L, Symtom M – R och Symtom S – Ö för att få mer information om en del av de tillstånd som jag kan hjälpa dig med. Jag beskriver lite om olika diagnoser och hur jag kan hjälpa dig med dessa besvär men även för att du ska få saklig information. Som ni säkert kommer märka i texten skriver jag oftast kan ge och eventuellt vilket jag gör för att man som vårdgivare aldrig kan garantera ett visst resultat av en given behandling. Målsättningen är att den behandling som jag utför är baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap. Det finns flera webbplatser som tar upp olika symtom men jag försöker skriva på ett enkelt sätt så att patienter förstår men även ge saklig information fysioterapi och manuell terapi är lämpligt vid rehabilitering. Av denna anledning kommer inte särskild mycket information tas upp andra skolmedicinska åtgärder såsom läkemedel och kirurgi. Ty här finns det gott om webbplatser som ger denna information.

Jag har samlat en del frågor med mina svar under länken diagnosfrågor som finns under huvudlänken frågor.

Det är nödvändigt att en systematisk undersökning sker av en kvalificerad vårdgivare innan en rätt diagnos kan fastställas och behandling kan påbörjas. De beskrivningar om olika symtom och tillstånd som anges här ska inte ses som ett alternativ där patienter ska ställa egna diagnoser eller att kontakten med oss i sjukvården utesluts. Ty det finns likvärdiga tecken för olika skador och sjukdomar.

Många av patienterna som söker mig har inte varit hos läkare eller någon annan terapeut så jag måste ta hänsyn till differential diagnos, det vill säga skilja mellan olika diagnoser. Som legitimerad sjukgymnast med specialisering inom skador, smärtor och funktionsstörningar inom rörelseapparaten fungerar jag som en primärvårdsinstans.

Jag kommer att försöka ha vetenskapliga referenser på olika påståenden som jag har skrivit om. I den utsträckning det är möjligt kommer primärt studier av högre kvalitet som randomiserad kontrollerad studier, litteraturgranskningar och metaanalyser tas med. Det är inte tal om jag har granskat all forskning i ämnet och att jag kan dra någon övergripande slutsats då det skulle vara en omöjligt uppgift för en enskild vårdgivare att hinna med. Samtidigt gör jag egentligen ett fel ur ett vetenskapligt synvinkel när jag primärt lyfter fram studier som stödjer mina påståenden. Det finns oftast också studier som skulle kunna bevisa motsatsen. Men min strävan är sakligheten i information såväl på webbplatsen som i kontakt med mina patienter där jag för det mesta också använder orden kan och eventuellt.

människomodell med symtom på smärtor
Malmö den 5 mars 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast