Stukning av leder

Stukningar av en led sker övervägande plötsligt där leden hamnar i ett extremt ytterläge. I princip kan vilken led som helst drabbas även om det är vanligare i fotleden eller knäleden. För i synnerhet skador i knäna är det mest aktiva inom kontaktidrotter som drabbas.

Ur ett anatomiskt perspektiv är en stukning skador eller bristningar av ligament, det vill säga ledens stabiliserande ledband. Det kan även ske skador av eventuellt ledkapseln och blodkärl.

ledbandsskada
Ledbandsskador sker inte bara i fötter utan kan även ske i
andra leder som bilden visar sker det i höger knä.

Symtomen som uppstår vid en stukning är typiska med plötslig skarp smärta och patienten kan oftast känna en ömhet i det drabbade området. Patienten upplever det som en vrickning med eventuellt ett krasande ljud. Stukning kallas också därför på svenska för vrickning. Stukningen är en vävnadsskada där det uppstår en blödning med svullnad som följd. Den akuta fasen kännetecknas av en inflammatorisk process. Om själva blödningen syns beror på hur stor bristningen är och vilket ligament som har drabbats

stukning av foten
Den vänstra bilden visar hur svullnad av foten kan se ut efter en stukning.

Rupturen av ligamentet, som bristningen heter medicinskt, kan ske av några få fibrer men även så att hela ligamentet går i sönder. I det första fallet finns det en bra stabiliserande funktion kvar. Om däremot hela ligamentet har gått i sönder kommer det påverka stabiliteten i den berörda leden betydligt mer.

Läkningen av ledbandsskador tar olika lång tid beroende på hur stora de är, var de finns men även åldern hos den drabbade inverkar. Vid mindre skador av ligament kan det röra sig om några veckor innan läkningen är klar medan en större skada där kan det ta flera månader innan normal funktion uppnåtts. Ledbandsskador kan leda till instabilitet i en drabbad led.

Rehabiliteringen som jag kan hjälpa till med under den mesta akuta och första fasen är att minska svullnad och smärta. Därefter är målet att med rehabiliteringsträning återfå normal funktion utifrån de individuella förutsättningar och mål som finns. Någon manuell terapi av det skadade området är inte lämpligt i tidiga nivåer av skadan även om det går bra att behandla närliggande områden.

En viktig del av rehabiliteringen är att jag som sjukgymnast gör en utredning av skadan och försöker fastställa att det handlar om en stukning/bristning och inte en fraktur. 

fotanalus
En spegelpodie som jag har på min klinik
används för bedömning av fotproblem.

Som vid många andra skador är det också viktigt att du som patient får information om diagnos, prognos och vad du ska göra själva i egenvård samt hur du kan minska risken för återfall. Vid långvariga besvär efter ledbandsbristningar gäller det att undersöka led- och muskelstatus för att se vad som kan göras i träning men även eventuellt i behandling. I en del fall kan olika tejpmetoder vara motiverat men aldrig som ända åtgärd.

Referenser om stukningar

1. Kerkhoffs GM, Rowe BH, Assendelft WJ, Kelly K, Struijs PA, van Dijk CN. Immobilisation and functional treatment for acute lateral ankle ligament injuries in adults.Cochrane Database Systematic Review 2002;(3):CD003762.

2. Kerkhoffs GM, Struijs PA, Marti RK, Assendelft WJ, Blankevoort L, van Dijk CN. Different functional treatment strategies for acute lateral ankle ligament injuries in adults. Cochrane Database Systemativ Review 2002;(3):CD002938.

3. Linko E, Harilainen A, Malmivaara A, Seitsalo S. Surgical versus conservative interventions for anterior cruciate ligament ruptures in adults. Cochrane Database Systemativ Review 2005;(2):CD001356

4. Kjær M, Krogsgaard M, Magnusson P, Engelbretsen L, Roos H, Takala T, Woo S LY. Textbook of sports medicine – basic science and clincial aspects of sports injury and physical activity. USA: Blackwell Science; 2003.

4. Brukner P, Kahn K. Clincial sports medicine. 3:e upplagan. Australia: McGraw Hill; 2007.

Malmö den 28 februari 2019

David Aston

Leg. Sjukgymnast & Ergonom