Sjukgymnast blir fysioterapeut

Det verkar bli klart med att Sverige ändrar yrkestiteln från legitimerad sjukgymnast till legitimerad fysioterapeut nästa år (det vill säga 2014) för öka patientsäkerheten. Idag kan vem som helst kalla sig fysioterapeut vilket i de flesta länder är namnet på yrkeskåren sjukgymnast.

sjukgymnast blir fysioterapeut

Sjukgymnast används och har använts som yrkestitel i Sverige sedan 1800-talet. Sjukgymnastens yrkestitel är skyddad i lag och får bara användas av de som legitimerats av Socialstyrelsen. Dilemmat som dock har uppstått är att internationellt används begreppet fysioterapeut (physiotherapist på engelska) men i Sverige har terapeuter utan någon sjukgymnastexamen börjat titulera sig fysioterapeut. Hos en hel del av dessa icke legitimerade terapeuter där kan den terapeutiska och medicinska utbildningsnivån verkligen ifrågasättas. Det kan vara så att patienter tror att dessa fysioterapeuter har en gedigen utbildning men i Sverige finns det inte någon kvalitetsgranskad utbildning till fysioterapeut (om man förbiser sjukgymnastprogrammet).

Under en övergångsperiod kommer även sjukgymnast att finnas kvar då förslaget har lite unikt skyddat båda yrkestitlarna. För min del som verksam i över 13 år som sjukgymnast kommer att succesivt gå över till att på min klinik att vara fysioterapeut i Malmö.

Sjukgymnast är dock en relativt etablerad yrkestitel i Sverige men samtidigt kan de som marknadsför sig som fysioterapeuter rida lite på vågen av okunskap som finns. Allmänheten kan ju tro att den icke legitimerade fysioterapeuten är en garant för att denne har en grundlig yrkesutbildning inom hälsovård vilket är felaktigt. På universiteten i Sverige som bedriver den akademiska utbildningen till sjukgymnast börjar även begreppet fysioterapi användas vilket självklart ökar förvirringen hos allmänheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *