Idrottsmassage

Egentligen är idrottsmassage inget annat än en form av svensk massage utfört på en idrottare eller motionär. I beaktning ska man ha att det är omtvistat i vilken omfattning massage kan påverka något annat än att generell avslappning och specifik avspänning av musklerna. Oberoende om man talar om idrottsmassage eller massage ur ett evidensbaserat perspektiv, har det inte tydligt kunnat bevisas att idrottsmassage och massage kan minska träningsvärk, förbättra återhämtningen eller öka prestationsförmågan. När idrottsmassörer hävdar att deras behandling har en sådan effekt är det inte något som är vetenskapligt fastlagt. En del studier har visat på viss effekt inom en del idrotter medan många studier har omkullkastat de teorier som massörer har haft och tyvärr fortfarande har.

Idrottsmassörer arbetar även med töjningar i behandlingssyfte. Det är inte ovanligt att idrottsmassören även hjälper till med fysträning och rehabilitering. Det är här kunskaper inom idrottsmedicin är viktiga.

När ska idrottsmassage användas?

Idrottsmassagen som jag utför kan vara en integrerad del av den manuella behandlingen – som jag utför oberoende om du idrottar eller inte. Jag omhändertar patienter som är aktiva på olika nivåer inom diverse idrotter. Det är allt från motionsnivå till elitidrott. Jag har en akademisk vidareutbildning i idrottsmedicin vilket är ett nödvändligt ämne för att avgöra vilka idrottsrelaterade skador och besvär som ska behandlas med manuella tekniker. Rådgivning om idrottsbesvär, och om någon manuell behandling är lämplig, förutsätter att jag har bedömt din skada/ditt tillstånd. Min bakgrund inom gymbranschen gör också att jag kan ge värdefulla tips om träningsupplägg – inte bara för dig som är aktiv eller för dig som har besvär men även för dig inte är fysisk aktiv.

I rehabilitering av idrottsrelaterade besvär måste idrottsmassage för det mesta kompletteras med rehabiliteringsträning men även andra manuella behandlingsmetoder.

Tveka inte att kontakta mig för en diskussion om du är osäker på om idrottsmassage eller manuell terapi överhuvudtaget är nödvändigt för just dig. Det kan konkret handla om att du lika gärna kan vänta med behandling eller att annat än idrottsmassage kan vara mer tillrådligt i ditt fall.

Idrottsskador och idrottsmassage
Undersökning av korsbandet
som relativt vanligt drabbas
av skador inom idrotten.

Vad är djupmassage?

Djupmassage är ett relativt nytt begrepp som myntades av terapeuter och idrottsmassörer för att framhäva en distinkt skillnad från avslappningsmassage. På engelska kallas djupmassagen för deep tissue massage. Den svenska massagen kan användas med lättare massagegrepp för generell avslappning men den svenska massagen kan även användas med mer djupverkande grepp för specifik behandling. Begreppen djupmassage och idrottsmassage blir således egentligen svåra att distinkt skiljas från ”vanlig” massage.

Tyvärr förekommer det idag ytterligheter där patienter som skulle behöva få en mer specifik massage endast får avslappningsbehandling samt där patienter plågas med extremt hårdhänt och smärtsam massage helt i onödan.

Massage, och det gäller även all annan form av manuell medicinsk behandling, kan på sin höjd få göra ”skönt ont”. Att få behandling som gör för ont eller leder till blåmärken kan inte motiveras ur ett fysiologiskt perspektiv.


Mer läsning
Närbesläktade områden på denna webbplats som är kopplade till idrottsmassage är massageterapimuskeltöjning och massage.

Referenser idrottsmassage

1. Tiidus P. Manual massage and recovery of muscle soreness following exercise: a literature review.  Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy. 1997; 2: 107-111.

2. Callaghan M. The role of massage in the management of the athlete: review. Brittish Journal of Sports Medicine. 1993; 27 (1):28-33.

3. Jönhangen S. Muscle injury and pain. Effects of eccentric exercise, sprint running, forward lunge and sports massage [dissertation]. Karolinska Institutet.; 2005.

Malmö den 13 december 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut