Pelvospondylit

Pelvospondylit, kallas även för Mobrus Bechterew.  Det är en reumatisk sjukdom som oftast drabbar män  mellan 15 och 35 års ålder och . Ett annat namn för sjukdomen är ankyloserande spondylit. Det är oklart varför pelvospodylit uppstår. Sjukdomen är en så kallad autoimmun sjukdom vilket innebär att människokroppen uppfattar den egna vävnaden som främmande och immunförsvaret angriper den. Följden blir en inflammation i lederna och en kvarvarande stelhet.

Symtom

Symtomen vid pelvospodylit är primärt smärta och stelhet i ryggen samt i bäckenet. Smärtorna kan växla sida. Symtomen kommer smygande och morgonstelhet är vanligt förekommande. Smärtsymtomen lindras av fysisk aktivitet. Oftast kan kyfosen i bröstryggen öka (patienten får en hopsjunken hållning) och svanken i ländryggen blir mindre. En längre period med pelvospondylit kan många gånger leda till bensköreket i ryggraden vilket troligen beror på för lite aktivitet. Nervpåverkan i ländryggen kan förekomma vilket kan leda till känselförändringar och smärtor i benen. Ibland kan även unilaterala extremitetsleder drabbas av artrit, så kallad ledinflammation. Pelvospondylit har en tendens att gå i skov. Ungefär 25 % av patienterna med pelvospondylit får komplikationer med ögonen i form av ögoninflammation, irit. Lungfunktionen kan påverkas som ett resultat av bröstkorgens stelhet. Patienter med pelvospondylit har en större tendens till inflammationer i senfästen.

Bechterew
Pelvospondylit drabbar SI-leden och ryggraden

Diagnos & Behandling

Diagnostisering av pelvospondylit sker med hjälp av laboratorieprover där en viss vävnadstyp (HLA B27 )är överrepresenterad hos patienter med denna sjukdom. Röntgenundersökningar kan också användas då dessa kan visa typiska förändringar för sjukdomen i ryggen och bäckenet. Den kliniska undersökningen består av att mäta lungkapaciteten och rörligheten i ryggraden.

En viktig del av behandlingen av pelvospondylitpatienter är fysioterapi som syftar till att ge en så god rörlighet som möjligt vilket jag som sjukgymnast kan erbjuda. Sjukdomen är kronisk men prognosen är god då de flesta patienter att kunna fortsätta att arbeta med sina respektive yrken men ergonomisk vägledning kan vara nödvändigt.

Malmö den 23 juli 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast