Kritik mot erhållen vård

Målet för min del är naturligtvis att alltid att ge en så bra vård och service som möjligt. Det är ytterst sällan kritik eller klagomål sker till mig men som patient har du dock rättigheter att framföra klagomål och kritik till den sjukvård du får. Av denna anledning ges information hur du kan gå tillväga om du är har konstruktiv kritik att framför till den vård du har erhållit hos mig eller någon annan.

Är något oklart eller du vill framföra kritik kring den vård du har erhållit har du  alltid möjlighet att göra dig direkt till mig eller till den vårdgivare det gälelr. Skulle det av olika anledningar inte fungera kan du läsa mer om hur du ska gå till väga på Region Skånes webbplats.

Malmö den 8 mars 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast