Evidens fysioterapeut online

Hur är det vetenskapliga stödet för digital rehabilitering eller fysioterapeut online?

Det finns evidens för att fysioterapeut (även kallat sjukgymnast) via digitala lösningar online kan vara lika effektivt som att patienter besöker en fysioterapeut på en klinik. Rehabilitering av fysiska nedsättningar och symtom i hemmiljö via olika digitala system har absolut en plats inom den moderna sjukvården i synnerhet när det gäller utbildning och vägledning i övningar men för mer noggrann undersökning och även behandling behövs fortsatt fysiska besök.

Fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med att möta patienter på kliniker ser också oftast positivt och det finns fördelar med telerehabilitation som det benämns i engelsk litteratur.

I beaktning bör man ha att ha att en fysioterapeut online fungerar inte för alla patienter. En rad tillstånd och diagnoser kräver omhändertagande på plats inom sjukvården. I andra sammanhang kan en fysioterapeut online vara minst lika bra som när rehabilitering erbjuds på plats. Rehabilitering och fysioterapeut digitalt på nätet kan ske på olika visa med videosamtal, till att ge program via nätet i dator och/eller i en app. Det kan även beröra olika vägar för kontakt mellan patient och fysioterapeut för fylla i formulär online. Vad som fungerar i en situation kanske inte fungerar lika bra i en annan situation eller patient. Enkla råd i synnerhet i uppföljning kan videosamtal vara fullt tillräckligt. Men vid mer vägledning behövs fysiska besök vilket också oftast är nödvändigt för ställa diagnos och ta reda på fysisk status som kan ligga till grund för rådgivning.

E-hälsa med fysioterapi online

Fysioterapi online ingår är en form av digital vård och ingår under begreppet e-hälsa. E-hälsa som samhället har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med regeringen en vision för Sverige ska bli bäst på. Målet är att digital vård och e-hälsa ska patienten vara i centrum, vården ska bli mer jämlik och tillgänglig. Rätt information och kunskap ska finnas på säkert informationshanterings vis. Inom E-hälsa kan utöver digital vård däribland med fysioterapeut online innefatta digitala recept, sammanhängande journalsystem via internet, webbaserasystem för jämföra vårdgivare, boka vård och föra en dialog med sjukvårdspersonal.

Själv erbjuder jag fysioterapeut en del filmklipp och bilder med övningar via den webbplats så att patient kan få ett besök hos mig.

Jag kan använda ett formulär för uppföljning som kan användas för uppföljning av rehabiliteringsprogram som patienter gör på egen hand

Jag har sedan 2010 erbjudit strukturerad rådgivning via e-post för patienter som inte kan besöka mig på grund av avståndet.

Själv ser jag fördelar med mitt samarbete med Joint Academy som ni kan läsa mer om genom att följa den överordnade länken eller följ länken här . erbjuder en användarvänlig mobilapp med individuellt anpassat träningsprogram ledd av egen fysioterapeut.

En kort introduktionsfilm från Joint-Academy

Klicka här för att komma till Joint Academy

E-Hälsa och digital vård inom andra fält inom sjukvården

Andra former av vård som kan fungera bra online och digitalt är samtal med psykolog som exempelvis Mindler. Även patienter med huvudvärk kan ett digitalt möte med neurolog specialiserad på huvudvärk vara fördelaktigt. Här sker en stor del diagnostik för olika typer av huvudvärk sker via anamnesen (din redogörelse kring symtom och hälsohistorik). En del läkarbesök hos allmänmedicinsk specialist på vårdcentral kan också ha sin plats där det exempelvis gäller mer allmänna symtom och icke akuta tillstånd. Ibland ska man ske kontakt med sjukvården online som ett komplement och när fysisk undersökning med tester eller prover måste ske behövs ännu så länge ett fysiskt besök.

Referenser

Hwang, R., Bruning, J., Morris, N. R., Mandrusiak, A., & Russell, T. (2017). Home-based telerehabilitation is not inferior to a centre-based program in patients with chronic heart failure: a randomised trial. Journal of physiotherapy63(2), 101–107. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2017.02.017

Latif-Zade, T., Tucci, B., Verbovetskaya, D., Bialkin, E., Ng, B., Heddon, S., & Berteau, J. P. (2021). Systematic Review Shows Tele-Rehabilitation Might Achieve Comparable Results to Office-Based Rehabilitation for Decreasing Pain in Patients with Knee Osteoarthritis. Medicina (Kaunas, Lithuania)57(8), 764. https://doi.org/10.3390/medicina57080764

Martínez de la Cal, J., Fernández-Sánchez, M., Matarán-Peñarrocha, G. A., Hurley, D. A., Castro-Sánchez, A. M., & Lara-Palomo, I. C. (2021). Physical Therapists’ Opinion of E-Health Treatment of Chronic Low Back Pain. International journal of environmental research and public health18(4), 1889. 10.3390/ijerph18041889

Seron, P., Oliveros, M. J., Gutierrez-Arias, R., Fuentes-Aspe, R., Torres-Castro, R. C., Merino-Osorio, C., Nahuelhual, P., Inostroza, J., Jalil, Y., Solano, R., Marzuca-Nassr, G. N., Aguilera-Eguía, R., Lavados-Romo, P., Soto-Rodríguez, F. J., Sabelle, C., Villarroel-Silva, G., Gomolán, P., Huaiquilaf, S., & Sanchez, P. (2021). Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview. Physical therapy101(6), pzab053. 10.1093/ptj/pzab053

Malmö den 2 oktober 2022

David Aston