Pris

Jag har primärt en tjänst som jag erbjuder och det är fysioterapi med manuell terapi och dry needling samt vägledning inom egenvård och rehabilitering. Här nedan finns pris för de tjänster jag erbjuder.

Vad kostar ett besök?

Fysioterapi som rehabilitering med manuell terapi inklusive massage och vägledning:  200 kronor (avgiftsfritt för barn/ungdomar under 20 år och vuxna över 85 år)
Om du har en sjukdom, skada eller olika symtom med smärtor, spänningar eller rörelsebesvär med mera är detta du ska välja. Du ska primärt välja denna tjänst om du har mer eller mindre fysiska besvär. Du behöver däremot inte vara sjukskriven. Vilken behandling eller vägledning du får beror på min medicinska bedömning efter en undersökning.

Jag har avtal med Region Skåne och högkostnadskortet stämplas och frikort gäller när du har kommit upp till 1400 kronor. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1400 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1400 kronor får du ett frikort som innebär avgiftsfri sjukvård gällande den tid som återstår av en 12-månadersperiod, beräknad från det äldsta besöket. Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som mig som har avtal med Region Skåne.

Högkostnadskortet och även frikort sker nu på den klinik där jag finns helt digitalt. Men om du har ett högkostnadskort från en annan klinik behöver du ta den med dig. 

Det är ingen moms på denna tjänst då jag är legitimerad och detta räknas till sjukvård. Detta är denna tjänst som primärt ska används för patienter med mer eller mindre besvär av olika slag även om massage önskas (sker för det mesta i kombination med andra behandlingsmetoder).

Andra vårdenheter som registrerar dina besök i regionens system direkt kommer inte stämpla ditt högkostnadskort men är skyldiga att räkna med dina besök hos mig men du måste då kunna uppvisa ditt högkostnadskort. Besöken hos mig registreras inte  direkt hos regionen på samma vis som hos vårdcentraler och sjukhus. Skulle det bli problem med att vårdenheten inte förstår det då ska du kontakta Kontakt för fakturafrågor – Region Skåne

Vill du själv kontrollera om du har frikort eller hur många besök du har betalt för kan du gå in här på Incheckning Region Skåne

Massage för lättare spänningar och avslappning:  750 kronor
Massage inom ramen för friskvård och då är priset för detta 750 kr (inklusive 150 kr moms). Frikort kan ej nyttjas för detta. Undersökning kan ingå vid ett nybesök för att avgöra om det är massage eller annan behandling som är att rekommendera. Massagetiden är cirka 45 minuter men observera att massage även kan ingå som en del av sjukvårdande fysioterapin och egentligen är detta den tjänst med endast massage som jag minst av allt erbjuder. Det kan ske för någon redan färdigrehabiliterad patient som varit hos mig som önskar kompletterande friskvårdsmassage.

Rehabilitering som företagshälsovård eller via försäkringsbolag: 850 kronor
Detta är samma tjänst som fysioterapi men gäller för de patienter vars arbetsgivare eller privata försäkringsbolag betalar. Priset är 850 kr (momsfritt). Observera att om det ska faktureras till arbetsgivare eller försäkringsbolag måste jag ha ett fakturaunderlag och en bekräftelse på att jag kan fakturera ditt besök. Annars får du betala och naturligtvis får du ett kvitto som du sedan får kräva ersättning från din arbetsgivare eller försäkringsbolag.

Hur gör jag om jag redan är listad på en vårdcentral eller en privat vårdklinik?

Det råder ett fritt vårdval för rehabilitering och sjukgymnastik/fysioterapi i Skåne vilket innebär att du som patient kan söka mig som fristående sjukgymnast/fysioterapeut med eller utan remiss oberoende vilken vårdcentral du är listad på eller läkare du träffar.

Avbokning

För mer information angående taxorna inom Region Skåne se här. Tänk på att andra patienter önskar tid hos mig och behöver du avboka din tid måste det ske senast 24 timmar innan ditt besök. Observera att ingen sms eller mejl skickas som påminnelse om din inbokade tid. 

Enligt Region Skåne gäller att om du uteblir från ditt besök eller avbokar dig för sent debiteras du dubbelavgift, det vill säga 400 kr och frikort gäller inte då. Om besöket är ett avgiftsfritt besök vilket kan vara fallet beroende på din ålder debiteras du 300 kr vid ett uteblivet besök.

Malmö 3 januari 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast