Yrsel

Yrsel innebär en subjektiv känsla av nedsatt läges- och rumsuppfattning. Symtomen kan skiljas sig ganska mycket och även vilken omfattning en drabbad patient har detta symtom. Symtomatiskt skiljer man ibland åt mellan en rotatorisk yrsel som upplevs att omgivningen snurrar och nautisk yrsel där det upplevs som sjögång. Andra symtom som illamående kan också finnas med och likaså tinnitus.

Yrsel kan även vara muskulärt betingade och kallas då spänningsyrsel. Yrsel kan även utgå från funktionsstörningar i halsryggen. Orsaken brukar vara stress, ångest men även monotona rörelser i nacke och axlar. Huvudvärk finns många gånger också med i bilden.

Yrsel kan dock ha många andra orsaks-mekanismer än från rörelseapparaten. Det kan exempelvis handla om störningar i innerörat, ögat eller lågt blodtryck. Det är således viktigt att man verkligen utesluter andra orsaker till yrseln. Läkare med specialitet inom öra, näsa och hals alternativt neurologi är de som handhar dessa ärenden men oftast får man som patient först gå via sin allmänläkare. Medicinskt vill man försöka fastställa om yrsel har mer perifert och sitter balansorganen i örat eller om det är centralt med någon påverkan i nervsystemet.

vertigo

Den hjälp jag kan erbjuda om du lider av yrsel är att undersöka muskler och leder kring halsrygg och skuldra för att se om yrseln har sitt ursprung härifrån. Om yrseln har en orsak som är relaterad till nackens muskler eller leder kan eventuellt massage, muskeltöjningar, neuromuskulära tekniker eller mobilisering ge en positiv effekt.

I andra del fall kan även fysioterapeutiska övningar hjälpa vid yrsel som orsakas av störningar i innerörat.

Oftast är yrsel ofarligt men om den är associerad med följande saker ska sjukvården kontaktas omgående:

– yrseln har uppstått efter ett slag mot huvudet

– feber och smärta kring öronen

– svår huvudvärk med stelhet i nacken

– ont i bröstet eller besvär med andningen

– halvsidig förlamning eller domningar i ansiktet

– svårigheter att tala

– illamående och kräks

Referenser om yrsel

1. Lystad RP, Bell G, Bonnevie-Svendsen M, Carter CV. Manual therapy with and without vestibular rehabilitation for cervicogenic dizziness: a systematic review. Chiropratic & Manaul Therapies 2011 Sep 18;19(1):21.

Malmö den 29 december 2014

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom