Träning med gummiband

Nedan finns filmklipp på några övningar som kan göras med gummiband som belastning. Vilka övningar och hur många set samt repetitioner du ska göra bedöms individuellt av din fysioterapeut/sjukgymnast.

Gummibandet måste kunna fästas på ett säkert vis. I ett par övningar ovanför huvudhöjd och i någon övning i midjehöjd. Om du har en anpassad ögla som man kan få med vissa gummiband ska du använda den. Annars kan en kökshandduk används där en knut görs med ändarna på av handduken. Trä gummibandet genom öglan och knuten ska vara på andra sidan den stängda dörren.

Träning av ryggmuskler och överarmens muskler.
Träning av bröstmuskler.
Träning av ryggmusklerna.
Träning av skuldrans muskler.
Träning av överarmens framsida.
Träning av överarmens baksida.

Malmö den 22 mars 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast