Blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat. Blodtrycket är som högst just när hjärtat kontrahera sig och tömmer sig. Det tryck det systoliska blodtrycket (övertrycket) . Medan när hjärtat vilar mellan kontraktionen reducerar blodtrycket vilket heter det diastoliska blodtrycket (undertrycket. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver med enheten mmHg. Först anges det systoliska trycket och därefter det diastoliska trycket till exempel 135/85 mmHg. Man brukar då säga att blodtrycket är 135 över 85.

Högt blodtryck (hypertoni)

Faktorer som stress, övervikt och högt alkoholintag har en betydelse för ett för högt blodtryck. Kosten kan även inverka på blodtrycket. Hos äldre patienter är orsaken många gånger åderförkalkning av blodkärlen. Ett högt blodtryck behöver inte ge några symtom i början. Det kan sedan komma allmänna symtom som huvudvärk, yrsel och öronsusningar. Det höga blodtrycket kan på sikt leda till skador på hjärna, hjärta, njurar och ögon.

Naturligt är blodtryck höft när du exempelvis tränar eller är mer fysisk aktivt vilket innebär att blodtrycket sällan är statisk under ett dygn. Ett förhöjd blodtryck uppmätt i vila vid flera tillfällen heter inom medicinen hypertoni och brukar definieras enligt följande:

Mild hypertoni: 140–159/90–99 mmHg
Måttlig hypertoni: 160–179/100–109 mmHg
Kraftig hypertoni: >180/>110 mmHg
Isolerad systolisk hypertoni: >140/<90 mmHg

Inom sjukvården delar man in hypertoni i två olika formerr, primär och sekundär hypertoni.

Primär hypertoni

Primär hypertoni innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket. Ungefär 95 procent av alla fall av förhöjt blodtryck räknas till primär hypertoni. Denna form av hypertoni brukar komma smygande och ger sällan symtom förrän efter lång tid.

Sekundär hypertoni

I omkring 5 procent av fallen är det höga blodtrycket ett symptom på andra sjukdomar. Denna forma kallas sekundär hypertoni. Det kan exempelvis handla om hormonrubbningar eller sjukdomar i njurarna. Vissa läkemedel som till exempelvi kortison eller p-piller kan också leda till sekundär hypertoni och när unga människor har högt blodtryck finns det ofta anledning att misstänka sekundär hypertoni.

Isolerad systolisk hypertoni

I västvärlden är det vanligt förekommande att blodtrycket ökar med stigande ålder. Den vanligaste typen av högt blodtryck hos äldre människor kallas isolerad systolisk blodtrycksförhöjning. Detta innebär att det övre trycket är högre än 140 mmHg medan det lägre är normalt, det vill säga under 90. För att reducera risken för eventuella komplikationer är det betydelsefullt att behandla det höga blodtrycket.

Idag är det möjligt att kontrollera blodtrycket på egen hand vilket kan ha sina fördelar.

Åtgärder

Primärt är målet från sjukvårdens sida att behandla de bakomliggande orsakerna till det höga blodtrycket. Rådgivning om att ändra levnadsvanor kan vara nödvändigt som till exempel att undvika stress, gå ner i vikt om man är överviktig, sluta röka, motionera och minska intag av salt. Läkemedelsbehandling som sänker blodtrycket kan också sättas in. Vårdcentralen sköter diagnostik och vilken behandling är lämplig. Rekommenderas du motion kan jag som sjukgymnast hjälpa till med hur du ska träna och vilka former av träning som är lämpligt.

Malmö den 9 augusti 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast