Kortkommandon

Det finns mängder av kortkommandon. Några fungerar bara i specifika program medan andra är mer generella och kan användas vilket program du jobbar med.

Min ambition är inte att presentera en komplett lista på kortkommandon utan att ge dig lite hjälp på traven med att lära dig använda dem.

Om du har svårt att lära dig kommandona kan du välja ut några som motsvarar funktioner som du gör ofta och börja med att lära dig dem. Efter hand kan du komplettera med flera kortkommandon och snart använder du troligen ett stort antal av dem utan att du tänker på det.

Tänk på att kortkommandona kan skilja något mellan svenska och engelska versioner av dina program. De kortkommandon du kan använda i olika program visas i menyraden i respektive program.

Generella kortkommandon

Dessa kortkommandon fungerar i Windows men även i en del Windowsprogram.

Alt + A: Öppnar arkiv i programmenyn

Alt + R: Öppnar redigera i programmenyn

Alt + Tab : Växla mellan olika program

Shift + F10 : Motsvarar högerklick med musen

Windows + F : Sök efter filer och mappar

Windows + Tab : Växlar mellan programmen på aktivitetsfältet (välj program med Enter)

Windows + D : Minimerar alla program och visar skrivbordet

Windows : Öppnar startmenyn

Ctrl + Esc : Öppnar Windows startmeny

Ctrl + S : Sparar ett dokument

Ctrl + P : Skriver ut aktuell sida

Ctrl + N : Öppnar ett nytt fönster

Ctrl + A : Markera allt (filer/mappar eller text i tex ett dokument eller på en hemsida)

Ctrl + V : Klistrar in kopierad text/bild

Ctrl + C : Kopierar markerad text/bild

 

Kortkommandon – Word

Ctrl + N : Skapa ett nytt dokument

Ctrl + C : Kopiera

Ctrl + X : Klipp ut markerad text

Ctrl + X : Klipp ut

Ctrl + V : Klistra in

Ctrl + Z : Ångra inmatning eller händelse

Ctrl + W : Stänger det aktuella fönstret

Ctrl + F : Fetstil

Ctrl + K : Kursiv stil

Ctrl+1 : Enkelt radavstånd

Ctrl+2 : Dubbelt radavstånd

Ctrl+5 : 1, 5 raders avstånd

Ctrl+M : Indrag på markerat stycke

Ctrl+Skift+M : Tar bort indrag

Ctrl + F2 : Förhandsgranska i word

Ctrl + Del : Tar bort ordet efter markören

Ctrl + Backspace : Tar bort ordet innan markören

 

Ctrl + Home : Gå till början av dokumentet i word

Ctrl + End : Flytta sig till slutet av dokumentet

Ctrl + PageDown : Flytta sig till början av nästa sida

Ctrl + PageUp : Flytta sig till början av föregående sida

Ctrl + Pil upp : Flytta sig till början av föregående stycke

Ctrl + Pil ner : Flytta sig till början av nästa stycke

Ctrl + vänsterpil : Förflytta sig till början av nästa ord

Ctrl + högerpil : Förflytta sig till början av föregående ord

Alt + Skift + Pil ner : Flyttar textavsnitt en rad uppåt

Alt + Skift + Pil upp : Flyttar textavsnittet en rad neråt

Alt + F4 : Stänger ett fönster eller ett program

Alt+Skift+D : Infogar dagens datum

Shift + Pil : Markera text åt höger eller vänster (pil upp/ner markerar hel rad)

Skift + F3 : Markerad text växlar mellan att bestå av gemener, versaler och gemener med stor inledningsbokstav. Tryck upprepade gånger tills önskat utseende visas.

Skift + F2 : Kopiera text, ställ sedan markören vart textavsnittet ska infogas och tryck sedan Enter

F7 : Öppnar stavningskontroll i word

F8 : Utöka markeringen av en text (tryck en eller fler gånger för olika markering)

Esc : Inaktivera utvidgningsläget (vid användning av F8)

Home : Gå till början av textraden i ett word-dokument

End : Gå till slutet av textraden i ett word-dokument

Kortkommandon – Excel

Tabb : Gå till nästa kolumn

Alt+PgUp : Flytta en skärm åt vänster

Alt+PgDn : Flytta en skärm åt höger

PgUp : Flytta en skärm nedåt

PgDn : Flytta en skärm uppåt

Skift+piltangent : Utöka markeringen med en cell

Skift+mellanslag : Markera rad

Ctrl+N : Skapa ny arbetsbok

Ctrl+F10 : Maximera en arbetsbok

Ctrl+F9 : Minimera en arbetsbok

Ctrl+mellanslag : Markera kolumn

Ctrl+Skift+O: Markera alla celler som innehåller kommentarer

Ctrl+Skift+piltangent : Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

Ctrl+PgUp : Växla till nästa blad i arbetsboken, bra att kunna

Ctrl+PgDn : Växla till föregående blad i arbetsboken

Ctrl+Skift+; : Infogar dagens datum i en cell i excel

Ctrl+Backsteg : Bläddra så att den aktiva cellen visas, till exempel om du befinner dig någon annanstans i arbetsboken och inte ser var markeringen är

F2 : Aktviera en cell i Excel

F9 : Räknar alla blad i arbetsboken  i Excel

F11 : Skapar ett diagram utifrån markerade celler i Excel

Kortkommandon – Outlook

Alt+F1 : Växla mellan att visa navigeringsfönster (där bland annat mapparna visas) och att enbart visa huvudfönstret. Ett bra kommando

Alt+I : Bifoga fil när du har öppnat ett nytt e-postbrev. Bifoga fil dialogen öppnas

Ctrl + Skift + M : Skapar ett nytt meddelande i Outlook

Ctrl + R : Skapar ett svar på ett markerat meddelande i Outlook

Ctrl+R : Besvarar ett brev, när du läser ett brev och vill besvara till avsändaren

Ctrl+Skift+R : Svara alla som mottagit brevet.

Ctrl+Skift+M : Skapa ett e-postmeddelande, oavsett var i Outlook du befinner dig

Ctrl+Skift+Q : Skapa en mötesförfrågan

Ctrl + Shift + C : Skapar en ny kontakt i Outlook

Ctrl+Skift+C : Skapa en kontakt

Ctrl+Skift+B : Öppna adressboken

Ctrl+N : Skapa nytt

Ctrl+0/Enter : Öppna ett markerat e-post

Ctrl+U : Markera som oläst

Ctrl+Q : Markera som läst

Ctrl+S : Spara

Esc : Stänga ett meddelande