Ortopediskmedicinsk historia

Den moderna ortopediska medicinen begreppet myntades av den engelska ortopedläkaren James Cyriax som levde mellan 1904 och 1985. James Cyriax som sedermera även blev professor kom från en familj där båda föräldrar var läkare. Fadern Edgar Cyriax var gift med Annayuata Kellgren som var dotter till den svenska sjukgymnasten Henrik Kellgren (född 1837 och dog 1916). Edgar Cyriax gick mot slutet av 1899 utbildning i sjukgymnastik i Stockholm och 1904 skrev han boken ”The elements of Kellgrens manual treatment”. James Cyriax gifte sig med Patricia och hon var sjukgymnast. Med denna bakgrund är det inte så anmärkningsvärt att James Cyriax hade ett nära samarbete med sjukgymnaster. Innan Henrik Kellgren fanns det en annan svensk sjukgymnast, John Govert In de Betou (född 1810 och dog 1854) som flyttade till England arbetade med manuell terapi och även gav ut en bok.  Svensk sjukgymnastik från 1800-talet kan säga har givit grunden till ortopedisk medicin och det var då flera decennier innan de andra manuella terapiformer osteopati och kiropraktik grundades i USA i slutet av 1800-talet. James Cyriax teorier står väl än idag i synnerhet vad beträffar diskrelaterade tillstånd. Andra kända personer inom den ortopediska medicinen är:

Den franska ortopeden Robert Maigne som utvecklat teorier kring olika funktionsstörningar i ryggraden vilket han kallade för ”Painful Minor Intervertebral Dysfunction”. Maigne var i England och studerade i osteopatikurser men ifrågasatta delar av osteopatin.

Läkaren och osteopaten Alan Stoddard från England levde mellan 1915 och 2002. Alan undervisade sjukgymnaster och läkare i osteopatisk manuell medicin. Många europeiska länder där är grunderna inom den manuell terapin för sjukgymnaster baserad på Alan Stoddards läror.

Facklitteratur ortopedisk medicin
Det finns ganska många böcker inom fältet ortopedisk medicin.

Professorn inom ortopedi James Mennell som levde mellan 1916 och 1992 skrev böcker och producerade filmer inom manuell terapi som har kommit till nytta för olika manuella terapeuter.

Professor Freddy Kaltenborn som var sjukgymnast från Norge. Han levde mellan 1923 och 2019. Freddy studerade både kiropraktik och osteopati som han sedan utvecklade grunderna för i den nordiska ortopediska manuella terapin, OMT.

Sjukgymnasten Geoff Maitland från Australien som levde mellan 1925 och 2010 studerade ortopedisk medicin hos James Cyriax. Maitland var tillsammans med bland annat Kaltenborn dem som introducerade den manuella ortopediska medicinen till sjukgymnaster.

Sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland levde mellan 1931 och 2013. Han hade av ”misstag” en patient som intagit en extrem position med ländryggen som man på den tiden (1950-talet) ansåg och till Robins förvåning gjorde att patienten blev bättre. Robin McKenzie utvecklade ett koncept för strukturerad undersökning och behandling med tonvikt på egenvård för rygg- och nackproblem men manuella behandlingstekniker finns också. McKenzie-metoden som den kallas har vunnit mycket gehör bland fysioterapeuter. Idag kallas metoden även för MDT vilket står för Mekanisk Diagnostik Terapi

Professorn och läkaren Karel Lewit från Tjeckien som levde mellan 1916 och 2014 var en dedikerad till rehabilitering och manuell terapi. Många olika vårdgivare har studerat hos Karel eller läst hans litteratur.

En annan tjeckisk läkare och professor var Vladimir Janda som levde mellan 1928 och 2002. Vladimir Janda utvecklade bland annat teorier kring muskulobalans men även muskelfunktionstester som många olika manuella terapeuter använder sig av.

Många av den manuella terapins och den ortopediska medicinens grundare utbytte erfarenheter och samarbetade andra inom samma område. Exempelvis var Karel Lewit och Vladimir Janda kollegor och vänner.

Malmö den 22 december 2023

David Aston
OMT-steg 3 Sjukgymnast