Hopparknä

Hopparknä som tillstånd drabbar främst fysiska aktiva och idrottare. Tillståndet har oftast varit sammankopplat till fysiskt aktiva som hoppar mycket men behöver inte vara sammankopplat med

Antingen kan löpning på ojämnt underlag eller löpning i nedförsbacke vara en bidragande orsak till att löparknä uppstår. Generellt är detta annars en överdriven träning med mycket belastning av musklerna på lårets framsida. Diskussion finns också faktorer som felställningar i knä och fotled men kan öka risken för att drabbas av hopparknä. Hopparknä är på så vis en klassisk idrottsrelaterad överbelastningsskada.

Ur en patolgisk synvinkel är hopparknä en inflammation i senan eller fästet för den främre fyrhövade muskelgruppen, quadriceps femoris.

Symtomen för den drabbade motionären eller idrottaren är smärta på framsidan av knäet som uppstår vid fysisk aktivitet. Vid med långvariga besvär kan hopparknä även ge symtom i vila.

Som sjukgymnast med vidareutbildning inom idrottsmedicin och ortopedisk medicin kan jag undersöka dig som patient och analysera om vilka yttre faktorer skulle kunna vara orsaken till uppkomsten av hopparknä men även  från vilken anatomisk vävnad som ger dina symtom. Undersökning av höft, knä och fotled med omkringliggande muskler bär göras men även ländrygg med bäcken kan var en idé att utreda.

I bedömningen bör man ta hänsyn till att inflammationer kan även ha drabbat andra muskelsenor i regionen och en del kan ge snarlika symtom.

Inledningsvis gäller kortvarig vila från aktiviteter som framkallar smärtor om du har drabbats av hopparknä. På längre sikt kan rehabiliteringsträning för de fysiska nedsättning som anses vara faktorer till orsaken. Det kan handla om muskelobalans och förkortade muskler. Men även korrigering av eventuella felställningar kan vara på sin plats. Manuella behandlingstekniker som muskeltöjning, neuromuskulära tekniker och idrottsmassage har också sin plats i rehabiliteringen.

Prognosen är oftast god vid hopparknä. Det kan dock dröja ett par månader innan du som drabbad motionär eller idrottare kan återvända till fysisk träning. Det är bara i undantagsfall vidare utredning hos ortopedkirurg är nödvändig och en del kroniska fall övervägs operativt ingrepp.

Referenser

1. Rudavsky A, Cook J. Physiotherapy management of patellar tendinopathy (jumper’s knee).
Journal of Physioterhapy 2014 Sep; 60(3): 122-9.

2. Ackemann PW, Renström P. Tendinopathy in sport. Sports Health. 2012 May;4(3):193-201.

Malmö 22 juni 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast