Hälsporre

Hälsporre uppstår troligtvis på grund av en överbelastning med ett inflammatorisk tillstånd av en bindvävshinna under foten, plantaraponeurosen. Bindvävshinnan kallas även för plantarfascian vilket således blir en logisk förklaring till den medicinska diagnosen av hälsporre är plantar fasciit vilket indikerar att det är en inflammation. Plantarfascian har sitt ursprung på hälbenets undersida fäster i tårna.

Hälsporre är det svenska namnet för plantar fasciit.
Fotens undersida med där plantarfascian täcker musklerna.

Den drabbade patienten som har hälsporre har för det mesta smärta under hälen men det kan känns längre fram i fotsulan. Smärtan finns vid aktivitet men även morgonstelhet och morgonsmärta förekommer. Ömhet vid hälbenets främre del är också ett symtom som brukar finns hos den drabbade. Det förekommer även en förkalkning vid fästet på hälbenet.

Hälsporre
Hälsporre ger smärta på undersidan av foten vid hälbenet.

Det du kan göra själv för att eventuellt förebygga tillståndet om du är fysiskt aktiv är att välja skonsammare träning till börja med, som successivt stegras.

Noggrann undersökning av din eventuella träning, underlag, skor, felställningar och obalanser kan jag som sjukgymnast hjälpa till med. Det är många gånger här man kan hitta orsaken till varför hälsporren har uppstått.

Prognosen kan i en del fall innebära en längre tids besvär, men hälsporre läker oftast utan att operation är nödvändigt. Det gäller ibland att ha tålamod och framförallt vara observant på tidiga symtom.

Om du tror att du har drabbats hälsporre eller om du har fått diagnosen kan du kontakta mig för en undersökning i syfte att se vad som kan vara lämpligt i behandling. Den konkreta behandlingen kan vara olika manuella tekniker för att påverka bindvävshinnan under foten men även vägledning i vad du som drabbad patient kan göra för övningar själv. Olika former tejpning kan vara en kompletterande åtgärd.

Referenser

1. Cole C1, Seto C, Gazewood J. Plantar fasciitis: evidence-based review of diagnosis and therapy. Am Fam Physician. 2005 Dec 1;72(11): 2237-42.

2. Rathleff MS, Mølgaard CM, Fredberg U, Kaalund S, Andersen KB, Jensen TT, Aaskov S, Olesen JL. High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A randomized controlled trial with 12-month follow-up. Scand J Med Sci Sports. 2015 Jun;25(3):e292-300.

Malmö den 8 maj 2017

David Aston