Myofasciellt smärtsyndrom

Myofasciellt smärtsyndrom är en smärtproblematik inom ett visst område (lokalt) eller flera områden (regionalt) men det är inte smärtor generellt i hela kroppen som exempelvis fibromyalgi. Myofasciellt smärtsyndrom innefattar besvär en specifik form av muskelspänningar närmare bestämt det som kallas för triggerpunkter. I strikt diagnostisk hänseende är används begreppet myalgi som beskrivs som muskelsmärta. Men det myofasciella smärtsyndromet som myntandes av triggerpunktspionjärerna och de amerikanska läkarna Janet Travell och David Simons. Redan år 1942 nämnde Janet Travell om triggerpunkter och utstrålande smärtor som var kopplat till denna form av muskelspänning. Det är naturligtvis inte så att någon person har hittat ett tillstånd som inte har funnits tidigare. För ömma områden i muskler, muskelsmärta och utstrålande smärtor har funnits i alla tider men de två amerikanska läkarna har däremot systematiserat detta till det myofasciella smärtsyndromet på 1960. Syndrom innefattar också just att det flera olika symtom och tillstånd som samverkar med varandra. Det handlar inte bara en eller ett fåtal saker som ömma eller smärtsamma partier i muskeln.

Vad är skillnaderna respektive likheterna?

Detta är verkligen inte lätt då även en del inom vården och terapeuter blandar ihop begreppen. Jag ska försöka förtydliga skillnaderna som ändå finns mellan myalgi, myofasciellt smärtsyndrom och fibromyalgi.

Övergripande jämförelse mellan tre olika muskulära smärttillstånd.

Fibromyalgi är en diagnos enligt klassifikationen ICD-10 och likaså är myalgi. Diagnoskoderna är M79.1 för myalgi och M79.7 för fibromyalgi. Myofasciellt smärtsyndrom är däremot inte en diagnos även om den ibland upptas inom myalgin.

Myofasciellt smärtsyndrom och myalgi finns på vissa delar av kroppen medan fibromyalgi förekommer i hela kroppen. Fibromyalgin kan ha smärtvandring där symtomen skiftar från olika kroppsdelar. Det myofasciella smärtsyndromet har många gånger en smärta som på ett karaktäristiskt sätt känns på en annan del av kroppen och det kan upplevas att det strålar ut. Ömhet i kroppen är ett faktum vid fibromyalgi och kan även finnas vid i synnerhet de mer akuta formerna av myalgi och myofasciellt smärtsyndrom. Triggerpunkter finns som en del av det myofasciella smärtsyndromet och kan ingå i myalgi men är mer ovanligt vid fibromyalgi. Muskelspänningar finns ibland hos de drabbade med fibromyalgi men oftast hos de med myalgi och myofascielllt smärtsyndrom. Fibrmomyalgi är en kronisk sjukdom där endast symtomlindring kan ske medan myofasciellt smärtsyndrom och myalgi kan behandlas och har det inte pågått för länge kan det botas.

Fysioterapi är en lämplig behandlingsstrategi som kan omfatta olika åtgärder. Jag anvämder manuell terapi som till exempel massage, töjningar och avspänningstekniker för att minska spänningar och triggerpunkter som är det symtomgivande när man har myofasciellt smärtsyndrom. Behandling kan sedan kompletteras med rådgivning. Prognosen är oftast god om man kommer fram till grundproblematiken som kan vara felbelastning, överbelastning eller stress.

Det finns olika metoder för att minska själva triggerpunkter vilket kan förklara att det förekommer olika information om just behandlingsalternativ.

I tabellen ovan är det bara några och de mer övergripande åtgärderna som redovisas. En individuell kartläggning och bedömning innan behandling och rådgivning sker hos mig

För manuella terapeuter håller jag kurser i myofasciellt smärtsyndrom och långvarig smärta i kombination med manuell terapi.

Malmö den 9 augusti 2016

David Aston
Leg. sjukgymnast