Kramp

Kramp som kan ses som en ofrivillig muskelsammandragning vilket kan bli såväl smärtsamt som funktionsnedsättande. Normalt sett är skelettmuskulaturen viljemässigt styrd men vid krampen så kan individen inte styra sammandragningen eller avslappningen i drabbade muskeln. Symtomen kan vara diffusa till intensiv smärtsamma. Kramp kan uppstå i vila men även i aktivitet. Det är inte ovanligt att den sker på natten. Oftast går symtomen över av sig själv.

Muskelkramp som teoretiskt sett kan drabba vilken muskel som helst men vanligast är i lår och vaderna kan bero på förkortade muskler eller ansträngning av muskler i ett kontraherad position. Andra orsaker till att muskelkramp uppstår kan vara vätskebrist, mineralbrist och vitaminbrist. Medicinska tillstånd med påverkan på nerver, vener eller artärer kan också ge krampkänningar. Dessa faktorer som inte primärt är muskelrelaterat ska utredas av läkare och sjukvården.

Äldre personer men även idrottare är antagligen mer benägna att drabbas av den ofrivilliga muskelsammandragningen.

kramp i vadenkramp i vasmuskulaturen

Vid det akuta krampanfallet kan man prova att försiktigt töja ut den drabbade muskeln och bibehålla töjningen i någon minut. Många gånger behöver man hjälp med detta då smärtan vid krampen gör det omöjligt för den drabbade själv att utföra denna åtgärd.

Om det rör sig om upprepade muskelkramper måste man analysera orsaken till varför dessa uppstår. En grundlig medicinsk utredning kan vara aktuell. Exempelvis kan vissa läkemedel ha som biverkning att kramptillstånd i muskler uppstår.

Massage och andra muskelbehandlingstekniker som neuromuskulära tekniker samt töjning skulle kunna vara en lämplig behandling men även rådgivning om varför muskelkrampen uppstår är på sin plats. En del muskelbehandlingsmetoder kan även den drabbade patienten göra själv.

Hos mig kan du lider som av din kramper bli undersökt med inriktning på muskel- och nervstatus för se vad som kan vara orsaken till besvären. Detta ligger till grund för vilken behandling eller rådgivning som är lämplig.

Referenser om muskelkramp

1. Blyton F, Chuter V, Walter KEL, Burns J. Non- non drug therapies for lower limb muscle cramps.  Cochrane Database Systematic Review 2012 Jan 18; 1: CD008496.

Malmö den 27 december 2013

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom