ME/Kronisk trötthetssyndrom

Myalgisk Encefalomyelit (ME) eller Kronisk trötthetssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome på engelska) yttrar sig i delvis på samma sätt som fibromyalgisyndrom men med större betoning på trötthet än smärta. ME kan debutera plötsligt och personen upplever ofta att tröttheten förvärras av mental ansträngning och stress. Sjukdomen kan drabba vem som helst oberoende av ålder, etnisk tillhörighet eller social status. Det är dock ungefär tre gånger så vanligt att kvinnor drabbas av ME jämfört med män.  

ME som sjukdom har varit känd för läkare i över 100 år men fortfarande spekuleras det i att orsaken till sjukdomen där teorier finns kring anemi (järnbrist), lågt blodsocker eller allergi. Viruset Ebstein-Barr anses av vissa forskare kunna orsaka en del av symtomen hos en del patienter med kronisk trötthetssyndrom. Sjukdomen anses ha någon form av interaktion mellan funktionsstörningar i nervsystemet och immunförsvaret.

Symtom

Kroniskt trötthetssyndrom är inte som vanliga svackor man kan uppleva utan tröttheten och utmattningen kommer plötsligt. Patienten med ME känner sig för trött för dagliga göromål och blir snabbt utmattad utan någon anledning. Huvudsymtomet är Post Exertional Malaise, PEM, vilket innebär ansträngningsutlöst försämring. Symtomen försvinner inte även om patienter sover ordentligt i några nätter. ME-symtomen kan försvinna i några dagar upp till några veckor men symtomen kommer tillbaka. Associerade symtom för patienter med kronisk trötthetssyndrom är:

 • Huvudvärk
 • Ömma
  lymfkörtlar
 • Svaghet
  och utmattning
 • Led-
  och muskelvärk
 • Koncentrationssvårigheter
Stor trötthet och snabb utmattning är de primära symtomen vid Myalgisk Encefalomyelit (ME).

Patienten känner sig ofta deprimerad och har ångest. Det finns ett samband mellan depression, kronisk trötthet, utmattning och utbrändhet. Hos många börjar sjukdomen efter en period av stress eller av någon infektion medan sjukdomen hos andra börjar gradvis.

Diagnos

ME är en svårdiagnostiserad sjukdom i och med att den har så många symtom som är likadana som vid andra sjukdomar. Läkaren måste vid diagnostisering utesluta sjukdomar med snarlika symtom innan diagnosen ME kan ske vilket förutsätter att kriterierna för sjukdomen kan fastställas.

Terapi

Den kronisk trötthetssyndromet är svårbehandlat och ofta är inte målsättningen att bota sjukdomen utan att finna en väg som underlättar för patienten att leva med den. Att på arbetsplatsen hitta metoder som gör att arbetsuppgifterna underlättas är ett sätt att gå till väga, att lära sig olika avspänningstekniker och andningsövningar är ett annat. Trots att det saknas specifik behandling av ME så kan symtomatisk behandling var hjälpsam. Exempelvis kan följande rekommenderas:

 • Antiinflammatoriska läkemedel kan hjälpa mot smärta i kroppen
 • Antidepressiva läkemedel
 • En välbalanserad kosthållning
 • Äta på regelbundna tider
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Stresshantering
 • Anpassa vardagsaktiviteter så kallad pacing för att motverka bakslag
 • Träna med en individuell anpassning av intensiteten och omfattning så att träningen inte leder till utmattning, så kallad pacing
 • Manuell medicinsk behandling för att reducera eventuella muskelspänningar och funktionsstörningar i leder

Det är viktigt att patienten med ME får stöd från sina anhöriga och professionell psykoterapeutisk behandling kan vara lämpligt. Jag som sjukgymnast kan bidra med anpassad fysisk aktivitetsgrad och individuell träning för att motverka sekundära kroppsliga försämringar vilket är vanligt vid inaktivitet men tillfällig smärtlindring via manuell behandling kan ske.

Prognos

De flesta som drabbas av ME hamnar tidigt på en platå där symtomen varken försämras eller bli bättre. Symtomen fluktuerar många gånger. Några personer med ME blir friska men de flesta får leva med sina symtom.

Malmö 17 april 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast