Löparknä

Löparknä som tillstånd drabbar främst fysiska aktiva och idrottare. Tillståndet är oftast kopplat till löpning. Antingen kan löpning på ojämnt underlag eller löpning i nedförsbacke vara en bidragande orsak till att löparknä uppstår. Överlag är detta annars en överdriven träning med för långa löprundor och löpning för ofta.Diskussion finns också faktorer som felställningar i knä och fotled men även benlängdsskillnad kan öka risken för att få löparknä. Löparknäet är på så vis en klassisk idrottsrelaterad överbelastningsskada.

Ur en patologisk synvinkel är löparknä en inflammation i antigen en slemsäck under i ett bindvävsstråk som heter tractus iliotibialis eller en inflammation i själva bindvävsstråket. Löparknä kallas därför också för tractus iliotibialissyndrom. Tractus iliotibialis är ett bindvävsstråk som kommer från utsidan av bäckenet och går mot översta delen skenbenets utsida. Den stora sätesmuskeln, gluteus maximus, och en muskel på framsidan av höften, tensor fasciae latae, fäster i tractus iliotibialis. Tillståndet kan således även drabba andra fysiskt aktiva än långdistanslöpare som över- eller felbelastar muskeln tensor fasciae latae.

Löparknä
Löparknä med rödmarkering var symtomen kan finnas

Symtomen för den drabbade motionären eller idrottaren är värk på utsidan av knäet som uppstår vid löpning. Vid med långvariga besvär kan löparknä även ge symtom i vila.

Som sjukgymnast med fortbildning inom idrottsmedicin och manuell medicin kan jag undersöka dig som patient och bedöma vilka yttre faktorer skulle kunna vara orsaken till uppkomsten av löparknä men även  från vilken anatomisk struktur som ger dina symtom. Undersökning av höft, knä och fotled med omkringliggande muskler måste göras men även ländrygg med bäcken kan var en idé att undersöka.

I bedömningen bör man ta hänsyn till att inflammationer kan även ha drabbat andra muskelsenor i området och en yttre meniskskador kan ge snarlika symtom.

Initialt gäller kortvarig vila från smärtprovocerade aktivitet om du har drabbats av löparknä. Mer långsiktigt kan anpassad träning för de funktionsnedsättning som anses vara faktorer till uppkomsten. Det kan vara muskelobalans och strama muskler. Men även korrigering av eventuella felställningar kan vara på sin plats. Manuella behandlingstekniker som töjning och idrottsmassage  kan vara lämpligt inom rehabiliteringen.

Prognosen är för det mesta god vid löparknä. Det kan dock dröja ett par månader innan du som drabbad motionär eller idrottare kan återvända till löpningen. Det är bara i undantagsfall vidare utredning hos ortopedkirurg är nödvändig och en del kroniska fall övervägs operativt ingrepp.

 

Referenser

1. van der Worp MP, van der Horst N, de Wijer A, Backx FJ, Nijhuis-van der Sanden MW. Iliotibial band syndrome in runners: a systematic review. Sports Medicine. 2012 Nov 1;42(11):969-92.

2. Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011 Dec;19(12):728-36.

Malmö den 11 januari 2014

David Aston
Leg. sjukgymnast