Armbågsbesvär

Armbågen består av överarmen och underarmen där humerus är själva överarmsskelettet och underarmen har två skelett, radius (mot tumsidan) och ulna (mot lillfingersidan). Tillsammans bildar dessa skelettdelar armbågsleden, articulatio cubiti.

Armbågens tre skelettdelar.

Du kan läsa mer om två relativt vanliga ortopediska tillstånd som berör armbågsbesvär och det är tennisarm respektive golfarm.

Malmö den 8 juni 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast