Träning för styrka med kroppsvikten

Nedan finns filmklipp på några övningar som kan göras med endast kroppen som belastning. Vilka övningar och hur många set samt repetitioner du ska göra bedöms individuellt av din fysioterapeut/sjukgymnast.

Träning av lår och säte men även balans
Träning av magmuskler.
Träning av ländryggens muskler och säte.
Träning av ländryggens muskler.
Träning av säte, ländrygg och mage.

Malmö den 22 mars 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast