Axelluxation

En luxation innebär att en led hoppar ur sitt läge. Luxationer kan förekomma inte bara i axelleden utan även i till exempel leden mellan nyckelbenet och skulderhöjden eller av knäskålen.

Den akuta axelluxationen sker oftast hos idrottare i olika kontaktsporter som till exempel handboll, basket, fotboll och ishockey. För det mesta går axeln ur led i en riktning framåt och neråt vilket kan inträffa vid fall med utsträckt arm eller vid upphakningar av armen. Hos majoriteten av de idrottare som drabbas av en luxation har även den främre ledkapseln gått sönder.

Luxation av höger axel med den så typiska konturen.
Luxation av höger axel med den så typiska konturen.

Vid en axelluxation är axeln orörlig och den drabbade har mycket smärta. Vid visuell inspektion kan man också tydligt se en förändrad kontur där den normala utbuktningen av skuldrans muskler syns en grop. Sekundärt till luxationen kan det i sällsynta fall även ske skador på nerver. Hos patienter som är något äldre, från 40 år, finns det även risk att muskler i axelleden skadas vid luxationen.

Röntgenundersökning samt neurologisk undersökning av känsel- och muskelfunktion men även undersökning av armens blodcirkulation bör ske av läkare för att fastställa diagnos

En axelledsluxation ska reponeras (återföras) omgående, gärna innan ett muskelförsvar inträffar. Reponeringen sker oftast genom att patienten ligger på magen med armen hängande neråt och vårdgivaren drar patientens arm rakt ner. Detta kan ta flera minuter innan överarmsbenet slutligen åter hamnar i sitt korrekta läge.

De närmaste dagarna efter reponeringen används oftast ett axelbandage. Cirka en vecka efter luxationen ska rehabiliteringsträning ske med mål att återställa rörlighet initialt men även för att successivt träna upp muskulaturen för att få en bättre stabilitet vilket jag som sjukgymnast kan hjälpa till med. Risken för återfall, det vill säga nya luxationer, är ganska stor hos yngre idrottare.

Malmö den 24 maj 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast