Hälsotips

Jag kommer här diskutera olika saker inom manuell medicin och hälsa. Jag kommer däremot inte ge råd om hur olika medicinska tillstånd kan tränas bort eller behandlas bort med standardlösningar. Ty detta finns det gott om hemsidor, tidningar och böcker som redan gör detta. Jag anser det vara oseriöst och oansvarigt att ge generella lösningar för olika medicinska besvär utan att först ha undersökt vederbörande och därefter fastställt åtminstone en orsak till problemet. Lite generella hälsotips kommer jag däremot att ta upp.

Träningsrådgivningen jag ger anpassas individuellt utifrån dina behov och förutsättningar. Du som redan till exempel motionerar på ett gym eller utövar en idrott kan få tips om övningar som ska kompletteras med det du redan tränar och moment du bör vara försiktig med. Rådgivningen syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kroppen ska kunna självläka. Tyngdpunkten ligger på insikt och förståelse för vad som krävs för ett lyckat resultat. För dig som inte är fysiskt aktiv kan du få övningar som kan göras hemma. Naturligtvis kan jag även ge rekommendationer av mer generell karaktär för att uppnå bättre hälsa och komma igång med någon form av motion.

Träningsmaskin från 1890-talet
Bilden visar hur träning i maskiner såg ut i slutet av 1800-talet medan Visst finns det likheter med dagens maskiner?


Vardagslivet ger sällan tillräcklig styrketräning och således krävs det extra. De positiva effekterna är följande:

 • Muskelstyrkan ökar, vilket i sin tur leder till en förbättrad arbetsförmåga och större reservkapacitet. En starkare muskel skyddar senor, ligament och skelettet.
 • Rätt bedriven styrketräning kan korrigera hållningsfel genom att balansen mellan olika muskler blir rätt.
 • Ämnesomsättningen i brosket och diskarna ökar. Detta motverkar deras degeneration.
 • Ligamenten ökar sin ämnesomsättning och blir därför mindre känslig för belastning.
 • Senornas hållfasthet ökar.
 • Risken för benskörhet minskas.
Modern styrketräningsmaskin
En modern styrketräningsmaskin från 1990-talet.

Konditionsträning
Syftet med konditionsträning är att öka kapaciteten för de syretransporterande organen och även öka uthålligheten i musklerna. Konditionsträning ger helt enkelt bättre ork. De positiva effekterna är följande:

 • Hjärtminutvolymen, dvs. den mängd blod som hjärtat pumpar ut per minut, ökar så att det blir en bättre syreförsörjning till musklerna.
 • Om blodtrycket är måttligt högt, så kan det normaliseras.
 • Blodfett värdena normaliseras.
 • Minskad risk för hjärtkärl besvär.

Rörlighetsträning
De positiva effekterna stretching/ töjning av musklerna är följande:

 • Minskar spänningen i muskeln.
 • Förhindrar obalans mellan musklerna, så att god kroppshållning uppnås.

stretching av lateralflexor cervikalt
Fysisk aktivitet, oklart vilken typ eller så är det en kombination av olika träningsformer, har följande positiva effekter:

 • Risken för rygg- och nackbesvär minskas.
 • Ämnesomsättningen av kolhydrater ändras i gynnsam riktning, vilket kan minska risken för typ 2 diabetes.
 • Minskning av fettvävnaden.
 • Risken för överbelastnings skador minskas.

Referenser

1. Statens folkhälsoinstitut. FYSS 2008 – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens folkhälsoinstitut, 2008.

2. Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I, Sterner-Victorin E, Willén C. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. SISU Idrottsböcker, 2007.

Malmö den 29 maj 2012

David Aston
Leg. sjukgymnast & Ergonom