Musarm

Musarm är egentligen ingen regelrätt diagnos utan en slarvig beskrivning på symtom som finns i skuldra eller arm. Orsaken till att tillståndet uppstår är arbete vid dator. Det är således mer rätt att kalla det det repetitivt arbetsrelaterad överbelastningssyndrom vilket också sker inom engelsk litteratur där det heter repetitive occupational overuse syndrome eller repetitive strain injury.

En så kallad ”musarm” kan vara olika former av muskulära tillstånd, ledrelaterade besvär eller nervkompressioner på olika nivåer. Det kan vara symtom från nacken, skuldran men även mer perifert i armen. Men för att göra det komplicerat så innebär det inte att där patienten har symtom att det är den regionen problemet härstammar ifrån. Det innebär att tillstånd som carpaltunnelsyndrom, tennisarm, golfarm, dysfunktion, thoracic outlet syndrome, triggerpunkter och inflammationer kan ingå i tillståndet musarm. Musarm räknas för det mesta till en form av arbetsskada.

Muskler som trapezius och den underliggande muskeln levator scapulae vilka båda lyfter skulderbladet kan vara spända vid musarm. Rotator cuffens muskler infraspinatus, teres minor, supraspinatus och subscapularis (ligger dolt på insidan av skulderbladet) brukar vara påverkade vid musarm.

musarm

Kan man behandla musarm?

Komplexiteten vid musarmen innebär att det som vid många ortopediska besvär saknas någon standardlösning. Var således kritisk när populärpressen ger tips om att med enkla övningar bli av med ett visst tillstånd som musarm. Symtomen kan vara identiska även om det är helt olika orsaker till besvären. En grundlig undersökning är nödvändigt innan eventuell behandling eller rådgivning kan ske. Behandling kan bestå av olika manuella metoder som massage, neuromuskulära tekniker, mobilisering eller manipulation. Råd i rehabiliteringsträning enligt fysioterapins principer och diskussion om ergonomi är det som krävs på längre sikt. Jag kan försöka hjälpa dig som lider av musarm med både med manuell behandling och rådgivning.

Vad kan man göra för att förebygga musarm?

En del generella råd finns som är värda att ta till sig för att förebygga uppkomsten av musarm.

– Det troligtvis viktigaste förebyggande åtgärden är att variera arbetsställningar vilket minskar den muskulära belastningen. Ty ingen arbetsställning är bra om det används för länge.

– Ta många kortare pauser från datorarbetet under en arbetsdag så att den statiska och ensidiga arbetsrörelserna bryts. Det är nödvändigt då vissa moment i datoranvändning onekligen kommer leda till en ensidig muskulär belastning.

– Ignorera inte kroppens signaler utan försök att förebygg dessa besvär från musklerna. Tänk på att trötthet i musklerna är ett tecken på belastning medan smärta är ett tecken på överbelastning.

För mer information om god ergonomi vid användning av datorer där finner du en checklista om vad du ska ha i beaktning ur ett belastningsergonomiskt perspektiv när du arbetar med datorer .

Idag när datorn i inte bara finns som stationär variant utan i allra högsta grad som olika mobila varianter såsom surfplattor och smartphones uppstår nya scenarion med risk belastningsbesvär. Ny teknik är positivt men det gäller att vara uppmärksam som symtom. Läs mer på mobilergonomi.

Referenser musarm

1. Verhagen AP, Karels C, Bierma-Zeinstra SM, Burdorf L, Feleus A, Dahaghin S, de Vet HC, Koes BW. Ergonomic and physiotherapeutic interventions for treating work-related complaints of the arm, neck or shoulder in adults. Cochrane Database Systematic Review. 2006 Jul 19;(3):CD003471.

Malmö den 4 oktober 2014

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom