Massage historia

Massage nämns för första gången i kinesisk skrift år 2000 f.Kr. Troligen är massage och olika trycktekniker en av de äldsta behandlingsmetoder som finns. Det innebär att massage är en av de äldsta dokumenterade behandlingsmetoderna som finns. Behandlingsmetoden sprids till Indien år 1000 f.Kr. Det råder delade meningar om massage spreds till Indien eller om det var från Indien den härstammar ifrån. Hippokrates, läkekonstens fader, som levde omkring 460-370 f.Kr. var den förste som beskrev den medicinska effekten av massage.  Även fast Hippokrates teorier om anatomi, fysiologi och medicin sällan stämmer med dagens kunskap så har Hippokrates myntat många uttryck som än idag används.

Massage är en gammal behandlingsform

Glaudius Galenus som var en grekisk läkare och levde 199 -129 f.Kr., bidrog med mycket skrivet material inom manuell medicin och även massage. Galenus förespråkade även rörelser som behandling och i förebyggande syfte.

Den franske läkaren Ambrosie Paré, 1517-1590, som anses som den moderna kirurgens fader använde massage för stela eller skadade leder. Ambrosie Paré vidareförmedlade hans teorier om massage till franska och tyska läkare.

Per-Henrik Ling, 1776-1839 som anses som (sjuk)gymnastikens fader och var den person som introducerade massagen i Sverige. Lings elev Dr Mathias Roth skrev den första engelska boken om den svenska massagen 1850.

En holländsk läkare, Johann Metzger som levde mellan 1839 och 1909,  anses vara personen som introducerade massage till den vetenskapliga omgivningen. Johann är också den som tillsammans med andra läkare myntade de franska massagegreppstermerna effleurage (strykningar), petrissage (knådningar) och tapotement (hackningar).

Syskonen, Charles Fayette Taylor och George Henry Taylor var de som introducerade den svenska massagen till USA år 1856. Dessa två syskon var  läkare och öppnade en ortopedisk mottagning med inriktning på bland annat massage. Den amerikanska läkaren John Harvey Kellogg som levde mellan 1852 och 1943 skrev artiklar och böcker om massage vilket bidrog till att massagen blev populär.

Klassisk massage blir svensk massage

Tolkningar av massage gör att den svenska massagen finns i olika varianter och en del länder uppfattar att svensk massage är mer ren avslappning medan i Sverige är det är även till för djupverkande behandling. Med hänsyn till att massage har utövats under flera 1000 år så är det svårt att veta hur behandlingsmetoden och de enskilda greppen har använts rent tekniskt ur ett historiskt perspektiv. I modern tid med videofilmer är det betydligt enklare att dokumentera massagen men historiskt har det i bästa fall funnits ritningar och senare även texter medan det är först på 1800-talet började komma böcker med bilder. Tyvärr är det ändå svårt att avgöra utifrån en bild hur enskilda massagegrepp tillämpas vad gäller deras tryck och hastighet.

Behandlingsbänk för massage
Behandlingsbrits för massage och
sjukgymnastik från 1800-talet. Det har
alltså inte hänt så mycket på över 100 år.

Det finns olika former av massage och i Sverige är det klassisk massage eller det som nu också kallas för svensk massage som är den vanligaste metoden. Svensk massage är muskelbehandling som kan användas för båda generell avslappning med även i behandlande syfte. Utomlands är svensk massage populärt och går under namnet Swedish Massage.

Svensk Massage i dag

Den svenska massagen utförs på varierande sätt beroende av vilken massör eller terapeut som utför den. Skillnader i hur svensk massage utförs mellan olika skolor kan vara relativt stor. Även om det finns branschorganisationer för skolor så har man inte alltid enats om hur en massage ska utföras i detalj. I olika riktlinjer har det arbetats fram vad en massör ska kunna i grundmedicin och töjningar samt massage. Andra behandlingstekniker utöver massage som också är inriktade på musklerna är många gånger integrerade i utbildningen på på många skolor. Tekniker hämtade från mjukdelsmobilisering och myofascial release ingår  också i utbildningsprogrammen.

Mer läsning som angränsar till massage
Fysioterapins historia  har en gemensam nämnare med den svenska massagen.

Referenser massagens historia

1. Calvert RN. The history of massage. Healing arts press; Rochester: 2002.

2. Percy Wigfors A. Massage och hälsa. Studentlitteratur; Lund: 2006.

 

Malmö den 7 september 2014

David Aston
Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut