Avskaffandet av privat fysioterapi med etablering

Betänkande God Vård av Ann Nergårdh som det finns mer information om här . Jag tänker inte gå inte på hela betänkandet men däremot det som berör oss som privata sjukgymnaster/fysioterapeuter som är verksamma med etablering och avtal med regionerna vilket är lagen om fysioterapi (LOF). Ann vill att nuvarande etablering ska fasas ut fram till 2028, alltså ingen utveckling av befintligt system. Väldigt difust och oklart tar betänkande upp två alternativ till LOF där regionerna får avgöra var geografiskt behovet för fysioterapi ska finnas. Hon skriver att vi vårdgivare som är verksamma enligt LOF och LOL (motsvarande lag för läkare) ser brister i systemet. Ingen referens ges eller någon närmare beskrivning om vilka brister det syftar på. Intressant är att ingenstans tas annars betänkandet upp om att vårdgivare på vårdcentraler är missnöjda med sina arbetssituationer eller de problem som finns på vårdcentraler med överdiagnosticering. Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, motsäger sig förslagen som berör läkare verksamma enligt LOL vilket det finns en artikel i Läkartidningen att läsa.

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU, har ett pågående projekt som beräknas bli klar till 2021 som kommer ta upp bland annat om en mer sammanhållen och bättre samordnad vård vilket har efterfrågats länge av alla parter. SBU kommer då undersöka vad ökad kontinuitet i vårdkontakterna kan betyda för långvarigt sjuka människors hälsa. Problem inom kommunal omsorg finns också vilket en artikel från Arbetet tar upp där regelrätt fusk sker hos privata aktörer men även i Expressen tar man upp hur personal i Malmöstads egen hemtjänst avskedas efter fusk.

Min klinik för rehabilitering och fysioterapier innehåller en mängd anatomimodeller för undervisning.

Fördelar med privat offentligt finansierad fysioterapi

Personligen har jag med etablering och varit verksam enligt LOF sedan 2017. Dessförinnan har jag varit anställd ett par år inom kommunens hemsjukvård och på en privat smärtteam inom vårdval sett nackdelar som finns här också vilket faktiskt föranledde mig att till gå över till etablering. Jag har sedan jag blivit färdig sjukgymnast år 2000 haft egen klinik som ett sidoprojekt men utan avtal och arbetar då primärt med utbildningar istället. Med etableraring så har betydligt flera patienter haft råd att kunna komma till mig och min tillgänglighet då jag arbetar heltid gör att jag flexibelt även kan emot patient helger och kvällar. Jag väljer också vilken inriktning jag har på min fysioterapeutiska verksamhet och går de vidareutbildningar som jag själv vill. Detta bekostar jag också själv. Tror att många med mig som är verksamma enligt LOF eller LOL anser det vore djupt olyckligt att avskaffa detta system. Naturligtvis vill vi att samarbetet med övrig offentlig finansierad sjukvård förbättras. Det kan handla om en sammanhängande journal och besök hos oss med LOF inte leder att vårdcentralen där patienten är listad på får betala en del av kostnaden för besöket.

Men att som Ann Nergårdh tror att etablerat verksamhet bara kunna lägga ner eller flytta till en helt annan geografisk del i regionen om det blir ett sådant förslag med upphandling visar på stor okunskap för hur LOF och LOL verkligen ser ut. Självklart är det för majoriteten av fysioterapeuter som har familj inte lätt kan flytta verksamhet och att tror bara man ger tid till att fasa ut något så är allt frid och fröjd men utan att nämna något om de ekonomiska investeringarna vi har gjort i våra kliniker.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *