Fysioterapeuter på vårdcentraler är missnöjda

Enligt en artikel från mitt förbund Fysioterapeuterna där man i en enkätstudie 2019 genomfördes bland medlemmar som arbetar på vårdcentral. Av cirka 1800 som svarade sa 51 procent att de inte kunde sköta sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Över 40 procent hade övervägt att byta yrke. Cirka 30 procent ansåg att patientsäkerheten inte kunde garanteras. Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal kommenterade studien:

i dag tvingas fysioterapeuter jaga antal besök i stället för att se till vilka insatser som bäst hjälper patienterna eller åtgärder som kan förebygga sjukdom. Detta skapar pressade scheman där såväl arbetsmiljö, kompetensutveckling och patientsäkerhet drabbas för att nå de produktionskrav som ställs från regionerna”.

En fysioterapeut som intervjuas säger att det blir mycket övertid och att man inte hinner förbereda sig inför varje patientbesök och en annan fysioterapeut instämmer i hur stressad situationen är.

Bild från klinikrummet jag hade under 2014 till 2015.

Naturligtvis är det inget annat än ett underbetyg vad gäller arbetsmiljön på vårdcentraler (som är en del av primärvården) och det innebär att problemet finns antagligen såväl på de vårdcentraler som drivs av landstingen själva men även på de privata vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.

Lean-systemets som ursprungligen konstruerades för bilindustrin i Japan används nu på många ställen inom sjukvården i Sverige och så även på vårdcentraler. Fördelar finns med detta system som t.ex. ledningsstruktur och effektivisera verksamheten och standardisera arbete med ständig mål att förbättras. Men i Lean ingår även följande:

– att jämna arbetsbelastning
– arbeta långsiktigt
– utveckla människor och arbetslag
– fatta beslut långsamt och i samförstånd
– bli en lärande verksamhet genom att ständigt reflektera och förbättra.

Med stor sannolikhet misslyckas de vårdcentraler som har en större andel missnöjda fysioterapeuter att ta hänsyn till ovanstående punkter. Detta är också här kritiken till Lean finans att man i praktiken bara tillämpar vissa delar av systemet.

Jag kommer själv ihåg när jag för 6 år sedan sökte jobb på en landstingsdriven vårdcentral i Malmö. På intervjun berättade verksamhetsansvarig att hon på 1980-talet hade varit hos en sjukgymnast som hade 3 behandlingsrum med patienter samtidigt. Hon frågade om jag kunde arbeta på det sätt. Jag svarade jag inte tror på den typ av arbetsmetodik och man kommer längre med mer individuella besök. Behöver inte tilläggas att jag inte fick jobbet men vårdcentralen hörde inte ens av sig till mig. Har själv när jag arbetade som utbildningsansvarig alltid givit svar till alla som varit på intervju.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *