Jippi! Avtalen för oss privata fysioterapeuter läggs inte ner.

Det är mycket positivt och även ett lugnande besked för oss privata fysioterapeuter med LOF-avtal. I olika omgångar har det gjorts utredningar om att lägga ner etableringstillstånd för oss privata fysioterapeuter. Nu senast ville en utredning lägga ner våra LOF-avtal utan att egentligen ge några tydliga alternativ vad vi privata fysioterapeuter skulle göra istället.

Jag med flera andra fysioterapeuter är öppna för förbättringar av vårt nuvarande system men vi är samtidigt nöjda att kunna arbeta i privat regi med avtal med sin region. Fördelen är korta beslutsvägar, möjlighet att specialiserar oss inom områden vi själva önskar och att fysiska besök kan fortsätta i en tid där fler erbjuder digital vård (vilket inte alltid är lämpligt med komplexa besvär hos patienter). Vi har utrymme utifrån våra avtal att bedriva god sjukvård med personliga möten vilket är viktigt för att ge mer specifik bedömning, vägledning och inte minst behandling. Vi ser också att det finns många andra delar av sjukvården som har problem och att vi privata fysioterapeuter egentligen inte är sjukvårdens primära dilemma. Exempelvis framkommer det att fysioterapeuter som är anställda på vårdcentraler där finns ett relativt stort missnöje kring arbetssituationen.

Nu kan vi fortsätta erbjuda personcentrerad vård och rehab där patienter kan se och välja fysioterapeut utifrån sina behov. Bra arbetat av förbundet, Fysioterapeuterna!

https://www.fysioterapeuterna.se/nyheter-mapp/nyhetslista/2024/6/fysioterapeuternas-paverkan-far-effekt–lof-blir-kvar

Besvär från flera olika dela i kroppen

Det händer relativt ofta att patienter söker hjälp för smärtproblematik eller rörelsebesvär i flera olika regioner i kroppen.

Vid besök hos mig där jag undersöker av leder, muskler och nervsystemet så kommer besöken aldrig hinna med att göra en bedömning och status på allt. Oftast riktas undersökning och behandling eller vägledning in på en viss region som nacke och skuldra eller ländrygg och bäcken.

Oftast blir det området som du som patient vi prioritera och då kommer fysioterapin rikta in sig på det i ett par till flera besök innan en annan region undersöks.

Malmö den 20 juni 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast
Examen Ortopedisk Manuell Terapi

Fortsatt missnöje bland fysioterapeuter som är anställda

Det är inte bara sjuksköterskor som är anställda av regionerna som är missnöjda med sin arbetsmiljö där nu senast även en strejk har utlysts .

Senaste numret av tidningen Fysioterapeuterna (nummer 3, 2024) redovisas en enkätundersökning om den upplevda arbetsmiljön hos fysioterapeuter. Ungefär hälften av fysioterapeuter under 31 år funderar på att byta arbetsplats och ännu mer alarmerande är 40 procent funderade även på att sluta som fysioterapeut helt. Totalt funderar en tredjedel av fysioterapeuter att byta arbetsplats på grund själv arbetsbelastningen.

I enkäten har fysioterapeuter angivit en stor personalomsättning, svårt att rekrytera ny personal, sparkrav och tidsbrist som anledning till den sämre arbetsmiljön.

Situationen med missnöjet hos fysioterapeuter är inget nytt och jag lyfte även fram detta år i ett inlägg 2021.

Hursomhelst menar förbundet, Fysioterapeuterna, att den senaste enkätundersökningen är oroväckande och att arbetsgivare behöver satsa på arbetsmiljöarbete. Jag är däremot tveksam att det bara ska prioriteras på arbetsmiljöarbete utan chefer och ledare inom sjukvården behöver ha mer insikt och förståelse för vad fysioterapi innebär både övergripande och mer i detalj. Det blir annars lätt man checkar av att arbetsmiljöarbete har genomförts.

Jag kommer ihåg när jag ¨r 2014 var på väg från utbildningssektorn och sökte en period en sedvanlig anställning som fysioterapeut på av regionens vårdcentraler i Malmö. Jag kom på intervju där chefen berättade att flera av vårdcentralens listade patienter valde att gå till en närliggande privat fysioterapimottagning vilket blev dyrt för vårdcentralen. Chefen på vårdcentralen berättade att hon på 1990-talet eller kanske tidigare hade gått till en sjukgymnast som hade tre behandlingsrum och körde parallellhandlingar. Chefen undrade om jag kunde tänka mig arbeta på detta sätt! Jag fick aldrig tjänsten men vårdcentralen brydde sig inte ens om att skriva/informera om att tjänsten hade erbjudits annan sökande vilket är kutym att göra. Jag har svårt att tro det bara räcker med systematisk arbetsmiljöarbete när det finns verksamhetschefer som prioriterar kvantitet och budget men saknar kunskap om fysioterapi och rehabilitering.

Malmö den 5 maj 2024

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Ett eller ett par symtom är inte diagnosspecifikt

Ibland får jag frågor per mejl från patienter som har ett eller par symtom som hen tror är sammankopplat med en specifik diagnos. Även om du kan söka på Internets olika sökmotorer och lyckas självdiagnosticera sig rätt ska man ha i beaktning att för många diagnoser sammanfaller olika symtom med varandra. Även vi som arbetar med undersökning och bedömning kan med exempelvis olika tester ha svårt pricka in rätta diagnos.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Digital fysioterapi och rehabilitering

I några år har det nu funnits olika appar som erbjuder sjukvård men även fysioterapi för smärt- och rörelsebesvär. En del sjukvårdskontakter kan fungera bra via en app eller dator med ett digitalt möte. Det kan handla om t.ex. bedöma vissa läkarbesök, samtal med psykolog, uppföljning av tidigare råd eller behandling.

När det gäller digital fysioterapi kan det också fungera för patienter med vissa besvär och diagnoser. Det gäller där bedömning kan göras digitalt utifrån frågor och din redogörelse av dina besvär. En hel del tillstånd behöver däremot bedömningen även ske med en fysisk undersökning vilket kan bli svårare om det inte sker på en klinik. Samtidigt finns det tillstånd som exempelvis artros av knä och höfter som är tacksamma tillstånd att i ett tidigt stadium träna. I dessa sammanhang kan övningar för rörlighet och styrka fungera bra under förutsättningar det görs regelbundet. Det kan till och med för en del patienter bli en fördel med träning via en app i mobilen så att man inte behöver gå iväg någonstans för rehabträningen ska bli av. Fördelen men använda en digital app är att det också kan finns en fysioterapeut att rådfråga kring vilket inte blir aktuellt om man ska följa övningar från exempelvis youtube. För andra individer med samma problem som redan exempelvis tränar på ett gym kan det räcka med kompletterande övningar och vägledning ett par tillfällen av en fysioterapeut. Medan andra individer behöver mer personlig vägledning och då blir inte träning via en app i mobilen det optimala alternativet. Sedan finns det patienter med smärtproblematiken och stelheten i leder som även behöver fysisk behandling som ett komplement till att göra övningar vilket medför att en mobilapp inte räcker till hela vägen.

Andra tillstånd som ländryggsbesvär där ska man komma ihåg att det kan innefattar en mängd olika diagnoser och inte alla är rehabiliteringsbara med övningar även om träning kan lindra symtom och förbättra funktion hos många. Vid ländryggsbesvär är det ännu mer nödvändigt med grundlig undersökning och bedömning så att inte alla patienter grupperas till diagnosen ospecifik ländryggssmärta, lumbago. En del mer långvariga tillstånd behöver också utvärderas med bilddiagnostik som röntgen eller magnetkamera.

Jag som fysioterapeut träffar patienter där de har använt mobilapp men anser att det inte har hjälpt eller har till och med fysioterapeut i appen rekommenderat patient att söka sig till en fysioterapeut för en fysisk undersökning. Jag har även som fysioterapeut lyft fram till vissa patienter att det kan finns fördelar för dem att träna enlig en mobilapp vid exempelvis artros. I sammanhanget bör man komma ihåg att för vissa individer kan många olika former av träning vara fördelaktigt för deras fysiska besvär. Att följa ett gympapogram på TV eller några övningar från Youtube kan räcka mer än väl. I andra fall behöver övningar var mer specifikt utprovade och anpassade individuellt för dina besvär. Det viktigaste är generellt att följa ett program oberoende om det sker på en klinik eller hemma. Det finns stöd för detta i systematisk litteraturgranskning beträffande knäartros (1) men även vid ospecifik ländryggssmärta och rehabilitering efter operation av knäprotes (2).

Det gäller också att ta hänsyn till om den digitala rehabiliteringen sker som ett program att följa med eller utan interaktion med en fysioterapeut. För vissa tillstånd, faser av ett tillstånd och patientgrupper kommer en digital rehabilitering var ett minst lika bra alternativ som rehabilitering på en klinik. För patienter som inte enkelt kan ta sig till en klinik kan digital rehabilitering var det bästa alternativet som finns.

Jag har med detta inlägg inte gjort någon värdering av de ekonomiska för- och nackdelar med digital fysioterapi och rehabilitering medför. Detta med hänsyn till att det är ett mer komplicerat då varierande ekonomiska styrsystem finns inom primärvården i Sverige.

Sammanfattningsvis är jag som har en klinik med fysisk patientkontakt inte negativ till digital vård men det fungerar olika bra för olika patienter. Antagligen fungerar rehabilitering via en app bättre för de patienter som svarar bra på träning och kan motiveras att träna via en app. Samtidigt sker exempelvis rehabilitering hos mig och andra fysioterapeut på kliniker med en kombination av behandling och träning där träningen för det mesta behöver göras hemma av patienten själv. Vi fysioterapeuter fungerar som vägledare. Skillnaden mellan traditionell fysioterapi och en digital app behöver inte alltid vad så stor frånsett för de patienter som även är i behov av behandling.

Malmö den 23 juli 2022

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Referenser

  1. Latif-Zade, T., Tucci, B., Verbovetskaya, D., Bialkin, E., Ng, B., Heddon, S., & Berteau, J. P. (2021). Systematic Review Shows Tele-Rehabilitation Might Achieve Comparable Results to Office-Based Rehabilitation for Decreasing Pain in Patients with Knee Osteoarthritis. Medicina (Kaunas, Lithuania)57(8), 764.
  2. Seron, P., Oliveros, M. J., Gutierrez-Arias, R., Fuentes-Aspe, R., Torres-Castro, R. C., Merino-Osorio, C., Nahuelhual, P., Inostroza, J., Jalil, Y., Solano, R., Marzuca-Nassr, G. N., Aguilera-Eguía, R., Lavados-Romo, P., Soto-Rodríguez, F. J., Sabelle, C., Villarroel-Silva, G., Gomolán, P., Huaiquilaf, S., & Sanchez, P. (2021). Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview. Physical therapy101(6), pzab053. https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1093/ptj/pzab053

Fortsatt missnöje bland fysioterapeuter

I en artikel i Dagens Medicin skriver de fyra fysioterapeutförfattarna att man ska sluta utbilda fysioterapeuter tills villkoren blir bättre. Närmare hundra kommentarer från olika fysioterapeuter instämmer med författarna om hur dåliga villkoren är för anställda fysioterapeuter på vårdcentraler.

I ett tidigare blogginlägg har jag tagit upp om hur nästa hälften av fysioterapeuterna på vårdcentraler är besvikna med sina jobb där lön och arbetsvillkor inverkar.

Rent ut sagt är det bedrövligt och jag tror att det hade räckt med att utbilda betydligt färre fysioterapeuter så att det blir relativt stor brist och således kommer vårdcentraler som idag mer ser fysioterapeuter som en producent av vård att bli bättre på attrahera och behålla kompetenta fysioterapeuter.

Malmö den 14 juni 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast