Somato-visceral reflex

Det finns vetenskapliga studier vars slutsats är att ledmanipulation av ryggraden är positivt för att minska smärta, normalisera rörlighet och funktion. Men det är dock i dagsläget oklart om ledmanipulation är bättre än andra rehabiliteringsåtgärder och de gäller det såväl andra manuella terapeutiska åtgärder men även andra aktiva åtgärder av patienten själv.

Somato-visceral reflex innebär förenklat via rörelseapparaten finns det reflexpåverkan till inre organ (viscera) och omvänt.

Mindre känt är att ledmanipulation även används av vissa terapeuter för behandling av annat än biomekaniska funktionsstörningar av rörelseapparaten. Bolton och Budgell från School of Biomedical Sciences & Pharmacy, Faculty of Health, University of Newcastle i Australien har granskat vetenskapliga studier om ledmanipulation kan ha en fysiologisk effekt på inre organ. Det fanns inte speciellt mycket vetenskapliga studier inom ämnesområdet. Författarna till studier som är gjorda om ledmanipulation inverkan på inre organ lyfter fram den somato-autonoma reflexer, det vill säga icke viljemässiga reaktioner via autonoma nervsystemet. Bolton och Budgell som menar även om att vissa studier kan bekräfta att manipulation av ryggraden ger viss stimulering av inre organ så saknas en mer övergripande rationell neurobiologisk förklaring för fenomenet. Bolton och Budgell till denna granskning lyfter fram att andra alternativa fysiologiska mekanismer skulle också kunna förklara reaktionerna av manipulation av ryggraden och inverkan på inre organ.

somato-visceral reflex

Vad man ska komma ihåg är att även om det finns belägg på att behandling av ryggraden skulle kunna påverka inre organ är det inte detsamma som om det har kommit fram någon evidens för att behandla olika medicinska tillstånd som berör inre organ med manipulation av ryggraden. En bok, Somatovisceral aspects of chiropractic – an evidence-based approach, som berör ämnet kan enligt titeln och innehållsförteckningen få en att tror att sambandet som somato-visceral reflex är ett faktum. Men det finns dock många tveksamma slutsatser i boken och det hamnar mer inom det pseudovetenskapliga fältet och titeln är egentligen inte speciellt passande.

Referens

Bolton PS, Budgell B. Visceral responses to spinal manipulation. J Electromyogr Kinesiol. 2012 Oct;22(5):777-84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *