Bestämda åsikter men utan djupare kunskap

Jag kom över en artikel i Sydsvenskan om allvetare som egentligen vet minst. I artikeln gällde det genmodifierade mat vilket är ett område jag inte kan något om men jag har inte så mycket åsikter om det heller. Ett par betänksamma citat kan man läsa om.

Phil Fernbach som är professor vid University of Colorado Boulder i USA säger: ”Extrema synpunkter härstammar ofta från människor som tror sig förstå komplexa ämnen bättre än vad de i själva verket gör”

I artikeln kan man läsa att där forskning presenteras tenderar att individer som har minst kunskap inom vetenskapliga ämnen kommer att vara okunniga eftersom de antagligen inte är öppna för andra argument och ny kunskap.

Nicholas Light vid University of Colorado Boulder säger följande: ”För att förändra människors åsikter, måste de till en början lära sig att uppskatta det de inte vet. Utan detta första steg kommer utbildningsinsatser antagligen inte att fungera särskilt bra för att få dem i linje med rådande vetenskaplig konsensus”

Samma situation kring exempelvis muskelspänningar

Majoriteten av patienter jag har mött på min klinik och massageterapeuter som jag har utbildat har varit öppna för kunskap och fakta som jag har förmedlat vilket är positivt. Inte sagt att man inte klan diskutera olika perspektiv på exempelvis behandlingsmetoder. Många jag möter är öppna och även ödmjuka där de säger att jag är ”specialisten” som vet.

Bilden visar ett ryggmärgssegment. Att förstå neurofysiologi är betydelsefullt för att även förstå de underliggande mekanismerna till muskelspänningar.

Men det händer några få gånger att vissa individer är väldigt bestämda i att exempelvis har man ont i muskler eller känner sig spänd så är det bara massage som är den enda och bästa metoden för att reducera muskelspänningarna och smärtan. Naturligtvis finns de människor som inledningsvis är av den åsikten att bara massage är det som gäller men som accepterar den information kring fysiologi som jag lyfter fram om varför olika metoder kan finnas för behandling av funktion störningar i muskler som yttrar sig som smärta, stelhet eller spänningar.

Malmö den 12 januari 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Fler konkurser och oseriösa företag

Svenska Dagbladet finns en artikel om att det har procentuellt blivit fler företagskonkurser år 2018 jämfört med året innan vilket är en negativ trend och att konkurser ökar bland företag som kan misstänkas för bedräglig verksamhet. Ekonomen Richard Damberg från kreditupplysningsföretaget UC säger: ”Det är en kraftig indikation på att det fuskas mer med bolag, säger Richard Damberg, ekonom på kreditupplysningsföretaget, UC.”

Möjligheterna att myndigheter upptäcker eventuell brottslighet i en konkurs kan vara begränsade och av den anledning kan en konkurs vara ett sätt att försöka dölja den ekonomiska brottslighet.

Ekonomen på UC Richard Damberg menar även att : ”Oseriösa företag förekommer i alla branscher. Faktorer som har påverkat utvecklingen är den avskaffade revisorsplikten och hård belastning hos utredande instanser som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och polisen, som helt enkelt inte hinner med.”

Jag har skrivit i tidigare blogginlägg hur privata anordnare inom träningsutbildning och massörutbildning agerar tvivelaktigt. Det innebär att om ska anmäla sig till en utbildning med kursavgifter på 10 000 – tals kronor så kan det bli en dyr historia om företaget bakom skolan är oseriös. Risken finns i fler branscher men utbildningsbranschen är lite speciell i och med att man betalar i förväg för kursen eller utbildningen och det inte handlar om några hundra kronor som när man kanske köper en produkt på från en butik på nätet. I det senare fallet kan man många gånger även få betala i efterhand när väl produkten har levererats.

Såväl utbildningar till personlig tränare och massageterapeut bör innehålla moment i fysiologi. Här en tentamen från när jag undervisade blivande massageterapeuter.

Fortfarande vill jag således uppmärksamma att du som funderar på att söka till en privat skola som utbildar massörer, massageterapeuter eller personliga tränare lägger ner lite tid på bakgrundskontrollen av företaget som driver skolan.

Malmö den 4 januari 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Svenskars kondition försämras

En studie över 350 000 svenska arbetsföra män och kvinnor i den (18-74 år) har ingående studera förändringen av kondition mellan åren 1995 och 2017. Nedgången har varit störst hos män och varit den faktiska syreupptagningen som försämrats. 

I studien som Elin Ekblom-Bak gjort jämfördes förändring av relativ kondition mellan olika subgrupper, visade det sig att nedgången var signifikant kraftigare för:

– mäns försämring var 12,4 procent och kvinnors -9,4 procent),
– yngre i åldern 18-34 hade förämrats 9,2 procent medan äldre i åldern 50-74 hade försämrats 6,1 procent),
– lågutbildade med högst genomförd grundskola hade försämrats 12,8 procent medan de  med universitetsutbildning  hade försämrats 7,0 procent.
–  de som bodde i landsbygdslän  hade försämrats 10.5 procent jämfört med de som bodde i storstadslän hade försämrats 7,8 procent).

löpning som träning
Löpning kan vara en av många träningsformer för att förebygga ohälsa

Det är naturligtvis viktigt att träning och fysisk aktivitet behöver utökas för motverka olika hälsorisker det kan medföra med en låg kondition. Lär mer om förebyggande träning här. Idag märker vi som arbetar med hälsa och träning det finns en del som är aktiva på hög nivå utan att tävla, så kallade elitmotionärer och ganska många som tränar på motionsnivå samtidigt finns det uppenbarligen många inte gör tillräckligt vad gäller fysisk aktivitet.

Malmö den 23 november 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast 

Styrketräning och tala i telefon samtidigt

En företeelse som börjar bli mer vanligt med trådlösa headset är att man ser människor som lyckas utföra övningar på gymmet och samtidigt som de pratar i telefon. Visst det må vara ett bevis för en god förmåga till simultankapacitet. Men när jag nu senast såg en man mellan 30 och 40 år som under tiden han tränade magen i en maskin samtidigt pratade i telefon funderar jag på om personen i fråga har missat en viktigt bit i träningen nämligen intensitet.

Ny teknik i all ära men samtal i mobiltelefon är inte speciellt imponerande.

Det råder i och för sig delade meningar i hur mycket man behöver pressa sig i styrketräning och man behöver naturligtvis inte träna strikt enligt Nautilusgrundaren och högintensitetsförspråkaren, Arthur Jones berömda citat:

”Have you ever vomited as a result of doing one set of curls? If not then you simply do not know what hard work is” 

Faktum är att jag har patienter med diverse skador och sjukdomar som är betydligt äldre en mannen som jag såg träna (eller snarare gjorde en insats till att träna) och dessa patienter tränar med en betydligt högre intensitet.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

 

Bokstöd i Nautilustema

Jag har inskaffat bokstöd som jag tycker är passande och vackra. De har en modell av nautilussnäckan vilket som figur även träningsmaskinerna Nautilus använder. Grundaren till Nautilus, Arhur Jones, namngav sina suveräna och unika maskiner efter snäckan då träningsmaskinernas kamhjul liknade nautilussnäckan.

Snygga bokstöd, eller hur? Vad passar bättre än att ha nautilusböcker uppställda i bokstöden.  Författaren Ellington Darden som var Arthur Jones adept har skrivit bland annat dessa böcker.

Boken the Nautilus Book var den första facklitteratur som jag 1990 inom hälsa och träning. Fortfarande är boken bra att läsa och ger en ny dimension kring träning. Läs gärna mer om Nautilus och träningsfilosofin HIT.

David Aston

Hologram ger möjligheter inom medicin och hälsa

Detta ger verkligen oanade möjligheter med Microsoft HoloLens och det intressanta är att de i filmen  tar upp just anatomi och medicin med hologram.  Tänker mycket på undervisning av studenter men även patienter. Intressant är Microsoft väljer även i presentation just att ta upp möjligheter med anatomi och fysiologi.

Se klippet från 7 minuter där just utbildningsmöjligheter inom medicin, fysiologi och anatomi. När kan jag köpa detta? Detta slår ju vad man har sett i olika science-fiction filmer.

Fingerknakningar fakta

För någon vecka sedan publicerade Aftonbladet en artikel om fingerknakningar. Påståenden i artikeln är att forskare inte har haft någon bra förklaring till hur eller ens varför det krasande ljudet uppstår när någon knäcker med fingrarna.

Aftonbladet hänvisar till Kawchuck som är professor i rehabiliteringsmedicin och han har med kollegor kommit fram med en ny förklaringsmodell om ledknakningar, kavitationer, utifrån en magnetkameraundersökning. Deras forskning är publicerad och studien heter Real-time visualization of joint cavitation.

Naturligtvis är Aftonbladets tolkning inte hela sanningen då författaren till studien tar upp begränsningar av studien som de har gjort samt är det en diskussion om ljudet som kan höras kommer från begynnande gasbubblor som uppstår i ledvätskan, så kallad tribonukleation, istället för de teorier om kollapsande gasbubblor i ledvätskan som har funnits i många år. Jag har tagit upp mer om ämnet på min webbsida manipulation.