Fingerknakningar fakta

För någon vecka sedan publicerade Aftonbladet en artikel om fingerknakningar. Påståenden i artikeln är att forskare inte har haft någon bra förklaring till hur eller ens varför det krasande ljudet uppstår när någon knäcker med fingrarna.

Aftonbladet hänvisar till Kawchuck som är professor i rehabiliteringsmedicin och han har med kollegor kommit fram med en ny förklaringsmodell om ledknakningar, kavitationer, utifrån en magnetkameraundersökning. Deras forskning är publicerad och studien heter Real-time visualization of joint cavitation.

Naturligtvis är Aftonbladets tolkning inte hela sanningen då författaren till studien tar upp begränsningar av studien som de har gjort samt är det en diskussion om ljudet som kan höras kommer från begynnande gasbubblor som uppstår i ledvätskan, så kallad tribonukleation, istället för de teorier om kollapsande gasbubblor i ledvätskan som har funnits i många år. Jag har tagit upp mer om ämnet på min webbsida manipulation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *