Svenskars kondition försämras

En studie över 350 000 svenska arbetsföra män och kvinnor i den (18-74 år) har ingående studera förändringen av kondition mellan åren 1995 och 2017. Nedgången har varit störst hos män och varit den faktiska syreupptagningen som försämrats. 

I studien som Elin Ekblom-Bak gjort jämfördes förändring av relativ kondition mellan olika subgrupper, visade det sig att nedgången var signifikant kraftigare för:

– mäns försämring var 12,4 procent och kvinnors -9,4 procent),
– yngre i åldern 18-34 hade förämrats 9,2 procent medan äldre i åldern 50-74 hade försämrats 6,1 procent),
– lågutbildade med högst genomförd grundskola hade försämrats 12,8 procent medan de  med universitetsutbildning  hade försämrats 7,0 procent.
–  de som bodde i landsbygdslän  hade försämrats 10.5 procent jämfört med de som bodde i storstadslän hade försämrats 7,8 procent).

löpning som träning
Löpning kan vara en av många träningsformer för att förebygga ohälsa

Det är naturligtvis viktigt att träning och fysisk aktivitet behöver utökas för motverka olika hälsorisker det kan medföra med en låg kondition. Lär mer om förebyggande träning här. Idag märker vi som arbetar med hälsa och träning det finns en del som är aktiva på hög nivå utan att tävla, så kallade elitmotionärer och ganska många som tränar på motionsnivå samtidigt finns det uppenbarligen många inte gör tillräckligt vad gäller fysisk aktivitet.

Malmö den 23 november 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *