Arbetsmiljöns inverkan på artros i höft och knä.

Arbetsmiljöns betydelse för negativa konsekvenser av fysisk och psykisk hälsa har diskuterats sedan begreppet ergonomi myntades strax efter andra världskriget.

Den oberoende institutet Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har under 2000-talet granskat vetenskapliga medicinska studier där orsakssamband mellan arbetsmiljö och olika diagnoser och besvär.

Nu senaste har en rapport från SBU där deras systematiska litteraturöversikt har genomförts i enlighet med den internationella utarbetade systemet GRADE tittat på artros som i folkmun fortfarande kallas för förslitning.  Artros är den vanligaste ledsjukdomen där tillståndet i höft och knä drabbar ungefär en av fyra individer över 45 år. Symtomen är smärtor och stelhet i den drabbade leden.

Slutsatserna i rapporten på över 400 sidor är att det finns ingen skillnad mellan män eller kvinnor vad beträffar att utveckla artros i höft eller knä.

Individer som i sitt arbete har mycket knästående eller även stående arbete drabbas i större omfattning av artros i knäleden.

Arbetsställningar som individen behöver har rotation eller böjningar leder till större omfattning av höftledsartros.

Arbetsmoment som med att bära och lyfta, trappgång eller att klättra i stege leder i större omfattning av artros i höft och knäna. Även de individer som har ett fysiskt ansträngande arbete finns ett ökat samband med att utveckla artros i höftlederna och knälederna.

SBU:s informativa videoklipp om deras rapport.

Förhoppningsvis kommer arbetsgivare och de som arbetar med någon ovanstående risker bli mer medvetna om dem Samtidigt finns det fortfarande yrken inom i Sverige där individen har en stor exponering av många momenten som ökar risken för att få artros i nedre extremitets största leder.

David Aston
Ergonom/Leg. sjukgymnast

2 svar på ”Arbetsmiljöns inverkan på artros i höft och knä.”

 1. Inom förskolan idag återgår man till låga bord dvs i Barnens höjd. Jag upplever det som ett stort problem att ligga dubbelvikt för att interagera med barnen. Jag har trokanterit i vä höft och artros i hö höft .Vad säger du?

  1. Hej!

   Det du beskriver låter inte som gynsam arbetsställning för höfter eller ryggen. Orsakssamband är däremot svårt att avgöra i enskilt fall men rapporten från SBU framhåller per gruppnivå en risk för utveckling av artros i den arbetsmiljön som du beskriver. Trochanterit kan också tänkas ha ett samband arbetsställningarna.

   Jag kmmer ihåg att Clas Ohlsson i en av deras butiker i Malmö gjorde om kassorna så att personal fick stå upp i vanliga diskar där de expedierade kunder vilket såg trevligt ut. Jag reflekterande tidigt på den dåliga fysiska arbetsmiljön där det blev med vridningar och framåtböjningar av ryggen. Men det dröjde inte många månader innan man ändrade tillbaka till de traditionella kassorna med rullband. Med detta sagt är det viktigt att ta upp problem som du beskriver med din arbetsgivare och företagshälsovård.

   Vänliga hälsningar

   David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *