Visdom i psykosocial arbetsmiljö

Jag har genom åren haft arbetsgivare och uppdragsgivare som har varit föredömliga men även några arbetsgivare som vid närmare eftertanke nog inte ens skulle ha haft ett arbetsgivaransvar. Någon enstaka arbetsgivare jag har haft har nog även haft starka psykopatiska drag.

Här är fyra mycket bra citatet från den engelska entreprenören Richard Branson som tyvärr en del arbetsgivare inte har förstått. Citaten är grön textfärg och mina reflektioner i svart text.

”Kunder kommer inte först. Anställda kommer först. Tar du hand om dina anställda så tar de hand om kunderna.” Visst har man hört att kunderna kommer först och jag har haft arbetsgivare som inte ens kunnat bjuda på julbord eller betalat ut löner/ersättning även om företaget har gått med miljoner kronor i vinst.

”Utbilda de anställda bra nog att de kan lämna företaget. Behandla dem väl nog så att de inte vill lämna”. Jag har arbetat inom hälsovård sedan början 1990-talet och det är i allra högsta grad företag där kunskap är en av viktigaste sakerna men internutbildning och vidareutbildningar som arbetsgivaren står för har oftast anmärkningsvärt lyst med sin frånvaro. Jag har nästan uteslutande vidareutbildat mig och bekostat inköp av facklitteratur själv.

”Du ska inte blint acceptera råd från ledare. Du behöver ibland ifrågasätta ledarna.” Inte alltid så populärt hos arbetsgivaren men ändå nödvändigt ibland.  Kan tyvärr finnas mycket prestige och konservatism hos arbetsgivare/ledare som gör det svårt att ifrågasätta. 

”Omkring 80 % av ditt liv spenderas i arbete. Du vill ha roligt hemma; varför ska du inte ha roligt på arbetet”. Det visar inställning som kan finnas på en arbetsplats. Är det bara allvar eller har man roligt på arbetsplatsen. En del fall kan utbytet med kunder och/eller kollegor vara det som gör arbetsplatsen bra. Men arbetsgivaren ansvarar också i synnerhet på en mindre företag att stämningen är god. På mindre företag med på sin höjd 10 anställda som jag har arbetat på har chefen och ägaren varit en och samma person som har varit på arbetsplatsen kontinuerligt. Jag kan delvis förstå om det är större företag eller organisationer där arbetsgivare måste ha olika mellanchefer i verksamheten och den övergripande ansvarige är inte närheten av själva verksamheten.

Egentligen ganska enkla saker att ta hänsyn till och rapporten från SBU som kom tidigare i år missar kanske lite av dessa mjukare faktorerna. Men håll med om att en arbetsgivare hade kommit långt bara med följa ovanstående citat. Men det handlar nog grund och botten om inställning och människosyn.

David Aston
Ergonom/Leg. sjukgymnast

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *