Är asymmetri i kroppen farligt?

Det är inte ovanligt att individer kan vara rädda för att de har någon asymmetri eller obalans i deras hållning.

Olyckligtvis förekommer det också att vårdgivare och terapeuter av olika slag medvetet eller omedvetet skrämmer individer med risker som är sammankopplade med att exempelvis ha en benlängdsskillnad eller sned rygg.

Sned rygg så kallad skolios är en asymetri vilket inte behöver föranleda till oro.
Sned rygg så kallad skolios är en asymetri vilket inte behöver föranleda till oro.

Sök naturligvis hjälp hos en vårdgivare som är kvalificerad och inriktad på rörelse- och stödjeapparaten för en bedömning om du är orolig men gå inte i fällan att boka in dig för behandling om du är symtomfri.

Nu senast som jag hade en individ som vara ängslig över sin hållning gjorde jag som vanligt en noggrann undersökning. I min bedömning och information till individen var att kroppen har en enorm förmåga till anpassning och eventuella risker att i framtiden få besvär är långt ifrån något som det finns entydiga vetenskapliga belägg för. Jag väljer också i sådana fall att inte se individen som en patient om ingen annan sjukdom eller skada eller andra symtom finns. Obalanser i hållningen av olika slag får nog mer ses som en anatomisk variation och inte per automatik en riskfaktor för besvär.

David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *