Benlängdsskillnad

Benlängdsskillnad innebär precis som namnet antyder att det finns en sidoskillnad i längd. Orsaken till skillnaden kan vara strukturell eller funktionell.

Den strukturella benlängdsskillnaden innebär att det ena benet är kortare än det andra i skelettet. Här är det tal om anatomisk avvikelse som skulle kunna vara medfödd (flesta människor har mindre sådana avvikelser) eller att det har skett till följd av en fraktur, broskskador alternativt operation av konstgjord led.

Den funktionella benlängdsskillnaden är av kompensatorisk art och kan härstamma från funktionsstörningar i bäckenet eller ländryggen. Biomekaniskt kan muskler häromkring påverkar så att det blir en benlängdsskillnad. Ur ett strikt vetenskapligt perspektiv är funktionell benlängdsskillnad med koppling till bäcken en omtvistad teori.

Hur åtgärdas benlängdskillnader?

Viktigt är att ta reda på vilken typ av benlängdsskillnad det handlar om. De flesta benlängdskillnader av strukturell orsak som finns har inget betydelse och behöver inte heller göras något med. Men är det en större skillnad i benlängd som ger patienten besvär eller kan eventuellt förväntas ge besvär då kan inlägg i skon vara en idé eller om det är stor skillnaden kan kan det även bli tal om specialanpassade skor. Ortopedingenjörer och ortopedtekniker är de yrkesgrupper som kan hjälpa patienter med inlägg i skon eller specialanpassade skor. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan även hjälp till med skoinlägg.

Här är vissas en strukturell benlängdsskillnad där femur (lårbenet) är kortare på vänster sida.
Den strukturella benlängdsskillnaden sitter i skelett.

Den funktionella benlängdsskillnaden som egentligen inte är en riktig benlängdsskillnad där ska åtgärder vid behov ske mot grundproblematiken och då kan det vara aktuellt med olika manuella behandlingsmetoder samt rådgivning.

Funktionell benlängdsskillnad
Här visas en funktionell benlängdsskillnad som är av
kompensatorisk art på grund av en dysfunktion
i SI-leden (leden i bäckenet).

Tyvärr missuppfattar patienter detta och tror att man med manuell terapi behandlar benlängdsskillnaden eller korrigerar bäckenet i sig när terapeuten i verkligheten har normaliserat funktionsstörningar i muskler och leder som givit en kompensatorisk skillnad i benlängd. En orsak till att patienter missuppfattar hur det egentligen ligger till med benlängdsskillnad är tyvärr att terapeuter/vårdgivare ibland ger lite för enklare förklaring på dessa tillstånd.

Problematiken är att många vårdgivare som arbetar med strukturella benlängdsskillnader inte tror att den funktionella existerar medan många  manuella terapeuter har en övertro att de flesta benlängdsskillnader är av funktionell karaktär där behandling sker mot funktionsstörningar i bäckenet eller ryggen. Sanningen ligger säkert någonstans däremellan. Svårigheten är att det inte heller är så lätt att bedöma om det finns en benlängdsskillnad. Tester genom visuell inspektion och känna med palpation har många felkällor. Röntgen visar bara en eventuell strukturell benlängdsskillnad.

Jag som sjukgymnast kan försöka hjälpa dig med olika funktionsstörningar och besvär som finns i rygg och bäcken där det eventuellt finns en funktionell benlängdsskillnad. Naturligtvis kan jag även rekommendera dig att kontakta ortopedtekniker eller ortopedingenjör om behov finns för detta.

Referenser om benlängdsskillnad

1. Sanjeev Sabharwal, Ajay Kumar. Methods of assessing leg length discrepancy. Clinical Orthopaedic Related Research 2008; 466: 2910-2922.

 

Malmö den 24 maj 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast