Arbetsmarknaden för massörer och massageterapeuter

Detta inlägg är en uppföljning på tidigare inlägg som jag har skrivit om vad du bör tänka på om du överväger att utbilda sig till massör eller massageterapeuter.

Arbetsförmedlingens prognos kring arbeten för massörer och massageterapeuter är delvis dyster. Arbetsförmedlingens möter arbetslösa som är utbildade massörer och massageterapeuter och denna myndighet får ses som mer opartisk i deras bedömning än de skolor som utbildar massörer och framhäver hur god arbetsmarknaden är. Även om Arbetsförmedlingens yrkesprognos skriver att marknaden förbättras för de massörer som har en utbildning som är godkänd av branschförbund så är timanställning en vanlig anställningsform där konkurrens är mindre. Observera att Arbetsförmedlingen inte anger att massören behöver vara certifierad av Branschrådet Svensk Massage (BSM). Jag har i ett  tidigare blogginlägg lyft fram misslyckandet av Branschrådet Svensk Massage. Sammantaget gör Arbetsförmedlingen en bedömning att i slutet av juni i år råder en hård konkurrens om jobben som även finns nästa år, 2016. Någon längre prognos gör man inte.

I åtanke ska man ha att sektorn med yrkesutbildningar inom friskvård och hälsa har ökat men det finns utbildningar på högskolor och folkhögskolor inom friskvård och idrott där även massage kan ingå. Samtidigt som akademiska yrken som hälsovetare, idrottspedagog etcetera även har det svårt på arbetsmarknaden men kanske ändå har det lättare att få regelrätta anställningar.

arbetsmarknad_massageterapeuter
Prognos om arbetsmarknaden för massörer och massageterapeuter hämtat från Arbetsförmedlingens yrkeskompass. Skärmbilden är från Arbetsförmedlingen den i juni i år.

Du som är intresserad av att utbilda dig massör eller massageterapeut bör fundera på vad som är målet. Är du intresserad av att få en bredd inom medicin och hälsa och däribland kunna söka anställning bör du kanske hellre överväga att utbilda sig till sjuksköterska eller fysioterapeut vilket faktiskt ganska många massörer som läser vidare också väljer att göra. Du får däremot inte några pluspoäng eller kan inte heller söka via egen kvot för att du är massageterapeut. Har du som mål att få en fast anställning som massör eller massageterapeuter så är det tyvärr inte lika lätt.

Är du däremot öppen för att arbeta som egen företagare och bygga upp din verksamhet på längre sikt och antagligen under en övergångsperiod behöva arbeta med något annat är situationen annorlunda. Tänk på att det finns de elever som till och med under utbildningstiden kommer igång med deras verksamhet men det finns också de terapeuter som något år efter utbildningen inte har kommit igång med något. Olika faktorer kan inverka på detta och egentligen behöver det inte falla någon skugga över utbildningen som eleven har gått. Men en nyanserad bild bör du som potentiell elev ha över hur komplext det kan vara att lyckas som (medicinsk) massageterapeut.

certifiering_massageterapeuter
Andelen genomförda teoretiska certifieringsprov från starten, 2000 till 2013 visar en tydlig nedgång.  Som mest har det varit över 1000 prov till de senaste åren har mer än en halvering skett.

Splittringen inom BSM har även inneburit att några skolor har satsat på längre utbildningar i en omfattning på 3-4 terminer på heltid vilket med stor marginal överstiger den minimumnivån som krävs för att bli certifierad. BSM har bara kunnat enas om en minsta gemensam nämnare och nivå vilket har inneburit varje skola avgör själv vilka ämnen som ska finnas och i vilken omfattning som utbildningen ska överstiga den lägsta nivån.

Jag tror att massageutbildningar kommer gå mot att de bli längre med högre krav på teori medan kortare utbildningar på 1-2 terminer på deltid där riskerar nyutexaminerade terapeuter att få det svårare att erhålla anställningar jämfört med de som har gått en längre utbildning med fördjupning inom medicinska ämnen, friskvård mm. I praktiken behöver det för den verksamma terapeuten som gått en kortare godkänd utbildning inte utgöra något problem om han eller hon är etablerad. Oftast väljer en del terapeuter att vidareutbilda sig och detta i kombination med erfarenhet kan innebära mer likvärdighet i kompetens mellan etablerade och nyutexaminerade terapeuter. Däremot kan det bli svårare för en nyutexaminerad massör eller massageterapeut som har en utbildning på 350-450 timmar (motsvarar 1 termin på heltid eller 2 terminer på deltid) som då ska konkurrera med de som studerat såväl mer teori som praktik i omkring 1000 timmar.

Tittar man på andra utbildningar inom hälsovård på universiteten så har många förlängts med fler terminer. Sjukgymnastprogrammet har utökats med att ha varit en tvåårig utbildning till en treårig utbildning där många går vidare med att ta magister eller masterexamen (1-2 år till).

Statistiken av antalet certifieringsprov visar på en tydlig nedgång vilket har inneburit att skolor har minskat på antalet elever och några skolor har lagt ner deras verksamhet. Detta skulle egentligen kunna innebära en positiv trend att färre massörer eller massageterapeuter utbildas för att uppnå en mer balanserad arbetsmarknad. Idag är det bara några få skolor som är medlemmar i  BSM som mest har bestått av över 10 verksamma skolor. Mörkertalet är således stort då idag finns fler skolor och utbildningsanordnare som inte är med i BSM. Samtidigt finns det skolor som även är med i BSM som utbildar i olika steg där skolan även diplomerar massörer på en betydligt lägre nivåer än vad som krävs för att bli certifierad. Fortfarande är det möjligt att få ett diplom som massör från skolor som även är medlem i BSM efter en utbildning på ett par till några veckor!

Om du bestämmer dig för att utbilda dig till massör eller massageterapeut rekommenderar jag att du först lägger ner lite tid på att:

1. Kontrollera anmälningsvillkor som skolan har och då vad som gäller med vem som står för avtalet (finns skolor som har olika bolag eller föreningar). Här måste det vara 100% tydligt och dubbelkontrollera organisationsnummer och bankgiro samt plusgiro att det sammanfaller med samma bolag.

2. Kontrollera hur specifik är skolan med att redovisa lärare och ledning. Majoriteten av massageskolorna är familjeföretag och har en enkel företagsstruktur med relativt få anställda. Hur länge har lärarna undervisat på skolan och vilken kompetens har de i teoretiska och praktiska ämnen? Oftast tar det några terminer innan en ny lärare kommer in arbetet och detta oberoende av hur mycket patientarbete som läraren har från tidigare.

3. Framkommer det med tydlighet vilket bolag som ligger bakom skolan? Dessa saker ska finnas på skolornas webbplatser och anmälningsvillkoren.

4. Kontrollera schema och kursplan samt räkna undervisningstimmar som utbildningar du väljer innan du anmäler dig. Det förekommer att skolor räknar in självstudier och redovisar detta som undervisningstimmar i prospekt.

Tänk på att saker förändras och för att elever tidigare har varit nöjda med en skola eller utbildning behöver inte innebära att situationen ser likadan ut idag. Fler saker att granska och fundera på innan du väljer massageskola hittar du här.

Hälsoteket som jag själv arbetat på som lärare och utbildningsansvarig mellan åren 2000 och 2014 och drevs då av av Nordic Hälsotek AB. Nordic Hälsotek AB gick anmärkningsvärt i konkurs i april 2015 även då bokslut för 2013 hade bra nyckeltal men ledningen valde också att inte betala ut löner och ersättning till all personal.

Hälsoteket är olyckligtvis ett exempel på där skolan idag inte redogör vem som tillhör ledningen (men det är samma ledning som drev Nordic Hälsotek AB) och där man i avtalsvillkor skriver Hälsoteket som endast är verksamhetsnamn men där det angivna organisationsnumret 556635-9492 går till ett företag med namnet Optimalgruppen AB. Längre ner på samma villkor har det till ganska nyligen varit ett plusgironummer, 4291334-3, som gick till en förening vid namnet Alternativmedicinska (Massageföreningen) Jägersro 80 c/o Pehar.  Detta plusgiro har dock i augusti månad tagits bort så att bankgirot nu går till Optimalgruppen. Förvirrande är det minsta man kan säga om Hälsoteket. Fortfarande kan man faktiskt undra om det är aktiebolaget Optimalgruppen AB eller föreningen Alternativmedicinska massageföreningen som driver skolan då arbetsgivaravgifter enligt kreditupplysningsföretag betalas ut från både Optimalgruppen och föreningen. Ingenstans redovisar heller Hälsoteket vilka är deras lärare (har varit en ganska stor omsättning av lärare på senare tid) eller antalet undervisningstimmar.

Jämför man med en annan massageskola, Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar, så redovisar de allt på webbplatsen vad gäller personal, ledning, undervisningstimmar och i synnerhet har skolan ett bankgiro och plusgiro som går till ett och samma företag. Egentligen ganska självklart att en skola ska göra som Bergqvist gör.

David Aston

Ett svar på ”Arbetsmarknaden för massörer och massageterapeuter”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *