Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Man blir bara så ledsen och trött. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KY) som är en intresseorganisation för olika alternativ- och komplementärmedicinska terapeuter har sedan ett par år tillbaka valt att bli mer engagerade i utbildningskriterier för massörer. Inom massagesegmentet i Sverige finns redan Branschrådet Svensk Massage (BSM) som sedan slutet av 1990-talet tagit fram riktlinjer och minsta gemensamma nämnare för etablerade massageskolors utbildning för att uppnå nivån certifierad massör. KY har inte varit involverad i utbildningsnormer för massörer tidigare och som medlem i BSM har de överlåtit riktlinjer till BSM. Kriterier för att bli medlem som massör eller massageterapeut i KY har tidigare varit certifierad massör av BSM där avlagda nationella prov ingår. Men nu helt plötsligt kan man läsa följande på KYs webbplats:

Certifiering för massörer – Massörer kan genomgå ett certifieringsprov som leder till ”Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör”. Provet är framtaget av Branschrådet Svensk Massage. Det är inte ett krav att vara certifierad massör för att bli medlem i förbundet. Källa Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Varför väljer KY att ändra kravet? Jo, det gör de säkert för BSM valde att initierar ett nytt renodlad massörförbund för ett par år sedan kallat Massörernas Yrkesförbund. Det skedde bland annat på grund av att BSM hade tröttnat på KY kontraproduktiva inblandning i utbildningsfrågor kring massörer och massageterapeuter.

Generalsekreteraren på KY, Peter Feldt, har jag för något år sedan försökt kommentera i hans blogg som han driver men där väljer han att inte ens publicera mina kommentarer. Skälet är antagligen att mina kommentarer inte var passande eller att Peter Feldt saknar förmåga till argumentera sakligt. Märkligt beteende från en halvoffentlig person.

Hur som helst är det ett steg fram och två steg bakåt i massagebranschen.

Ska längre fram ta upp mer om Kroppsterapeuternas Yrkesförbund vad gäller deras syn på hur de kan validera utbildningsnivå  och kompetensnivå.

 

David Aston
Leg. sjukgymnast

4 svar på ”Kroppsterapeuternas Yrkesförbund”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *