Vårdcentralernas styrning är bra men kan förbättras

År 2016 kom en svensk ekonomisk studie som tor upp upp styrningen och ledningen på vårdcentralen inom primärvården

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är styra-och-leda-vårdcentral.jpg

De offentligt finansierade privata vårdcentralerna var lite bättre generellt än regionernas egna vårdcentraler när gäller att attrahera och bibehålla kompetent (högpresterande personal). Överlag var vårdcentralerna bättre på att attrahera kompetent personal än att bibehålla dem. I ett annat inlägg jag har skrivit kan du läsa hur utbrett kritiken är från fysioterapeuter anställda på vårdcentraler. Även faktorer som utveckla och befordran av kompetent personal var enligt studien inte riktigt så bra.

Författarna till studien menar att vårdcentraler har god ledning och att det antagligen beror på att det är relativt mindre processmässigt komplicerat för en vårdcentral där medarbetare arbetar mer oavhängig av annan vårdpersonal jämfört med vårdarbetet på ett sjukhus.

Författarna betonar att patientnöjdhet inte har tagits med i studien samt medicinsk kvalitet och kostnader inte heller har tagits i beaktning i studien.


David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *