Förebygg smittspridning

Socialstyrelsen har långt innan Coronaviruset givit denna informationsblad om vad man ska tänka på för förebygga smittspridning. Naturligtvis är den aktuell nu med Coronviruset men även vid andra infektioner. Tillägg är tvätta händerna med tvål i 20-30 sekunder.

Tidigare inlägg av mig tar upp just problematiken för oss vårdgivare som arbetar med manuell undersökning och behandling. Boka av din tid när du har tecken på infektion som förkylning, feber och irritation i luftvägarna. Det gäller även mildare symtom. Återigen är det egentligen samma förhållningssätt som har gällt innan coronaviruset.

Med hopp en god hälsa

David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *