Behandling av muskelspänningar med eller utan massage

Massage för minska muskelspänningar

Ibland kommer jag i kontakt med patienter vars fysioterapeut/sjukgymnast eller kiropraktor säger till dem att de ska söka sig till en terapeut för att få massage för deras muskelspänningar.  Om meningen är att du ska få mindre spänningar som ej bedöms vara en primär del av dina symtom kan avslappningsmassage vara helt i sin ordning. Men jag får ibland uppfattningen att patienter blir rekommenderade att de ska söka sig till en terapeut som ger massage i rent behandlande syfte för symtomgivande muskelspänningar. I detta avseende blir jag ledsen att det finns en okunskap i att det endast är massage som kan användas för att minska muskelspänningar.

Undersökning av muskler, leder och nervsystemet år väsentligt för att bedöma vilka behandlingsmetoder som kan användas.

Andra metoder än massage

Ska sanningen fram så är massage inte alltid ens den mest optimala behandlingsmetoden och det säger jag som i grunden är massör och som sedan år 2000 utbildat massageterapeuter.  Till det kan jag även tillägga att jag idag använder många gånger massage i mina sjukvårdande behandlingar inom ramen för fysioterapi. Jag arbetar med olika metoder som alla kan fungerar för att reducera muskelspänningar direkt eller indirekt. Men det finns även andra metoder så väl passiva där du som patient får behandling men även aktiva metoder där du som patient lära dig att med olika strategier och metoder minska dina spänningar. Vilka behandlingar som ska användas beror på vilken inriktning vårdgivaren eller terapeuten har samt vilken medicinsk bedömning som sker efter en undersökning. Den underliggande orsaken till dina muskelspänningar måste man försöka komma fram till för annars är risken att behandlingar i bästa fall bara ger tillfällig lindring. Handlar det om muskelobalans, nervpåverkan, stela leder, svaghet,  skada, stress, ensidiga arbetsmoment med mera?

Muskelbehandling kan innefatta andra metoder än bara massage som här en neuromuskulärteknik.

Du som patient bör fråga den vårdgivare som rekommenderar dig massage för dina muskelspänningar följande:

 • anser du att mina spänningar är av mindre betydelse och därför kan jag om jag vill söka massage för generell avslappning? Om svaret är ja här så är det kanske inte ens meningen att du ska ha massage som sjukvårdande behandling.
 • finns det andra metoder än massage för att minska mina muskelspänningar? Här är det bra för dig att veta vilka metoder som din nuvarande vårdgivare arbetar med.

Jag tar kontinuerligt emot nya patienter men inte som är under pågående behandling för sina besvär hos någon annan vårdgivare med undantag av läkare vilket jag har skrivit om i ett tidigare inlägg.  Du kan även läsa mer här om vad som gäller om du tänker att söka mig för massage inom ramen för offentligt finansierad sjukvård (inom högkostnadsskyddet)

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Dipl. Massageterapeut

 

10 svar på ”Behandling av muskelspänningar med eller utan massage”

 1. Hej David,
  Jag är på din linje i stort men finner din artikel en aning snedvinklad. Det gör mig förvånad eftersom du brukar ge en objektiv bild av läget inom manuell terapi. Och det är mångt och mycket du som gett mig min fina terapeutiska grund.

  Ditt resonemang gäller ju inte specifikt tekniken massage. Utan all form av behandling. Grunden är att välja rätt behandling till rätt patient. En hårfin balansgång många gånger. Att som vissa terapeuter nästan uteslutande använder manipulation, träning eller någon annan teknik är ju samma sak. Löser tekniken grundproblemet? Vid all terapeutisk verksamhet måste vi vara så pass professionella att vi väljer en teknik som vi dels tror hjälper patienten och dels som hjälper utifrån beprövad erfarenhet. Sedan behöver inte massage vara synonymt med avslappningsmassage. Det borde du om någon veta.

  Vi ska även vara klara över att besvären kan bero på somatisering vid psykisk ohälsa och då är manuella tekniker inte det som löser orsaken till problemet oavsett om terapeuten heter massör, sjukgymnast, naprapat eller något annat. Hur ofta remitterar du till psykolog/psykoterapeut för att hitta grunden till besvär i muskulatur och leder? I de flesta fall tror jag terapeuter gör vad de kan för att lösa problemet eller remittera till rätt vårdgivare. Generellt brukar inte sjukgymnaster befatta sig med massage utan tar den mindre arbetssamma vägen via akupunktur i stället. Vilket varken är rätt eller fel. Det enskilda fallet avgör val av teknik. Mycket få terapeuter med medicinsk inriktning behärskar enbart en teknik.

  I vissa fall löser jag problem som ni sjukgymnaster gått bet på. I andra fall är det tvärt öm. Ödmjukhet inför andra yrkesgruppers kunskap är det som vinner i längden…

  Mvh Jörgen Johnsson
  Medicinsk Massageterapeut och KBT-terapeut

  1. Hej!

   Inlägget var inte tänkt att diskutera olika yrkesgrupper eller vem som en patient kan söka sig till för diverse besvär där håller jag med dig att vi inte ska vara titelfixerade. Jag tror att jag har skrivit om detta någonstans på min webbplats.

   Jag vill däremot med inlägget belysa att patienter som går på sjukvård hos en legitimerad vårdgivare där åtgärden är momsfri och i hel del fall även offentligt finansierad att patienten förstår syftet med att massage rekommenderas för deras muskelspänningar. Är det tänkt att patienten ska se sig som färdigbehandlad och behöver ”bara” gå på massage för en låg grad spänningar i musklerna eller är rekommendationen som har baserad på medicinsk bedömning att patienten behöver massage eller även annan manuell terapi för regelrätt sjukvård? I första fallet är jag som sjukgymnast och nu offentlig finansierad inte intresserad av boka in en tid då det får räknas som friskvård medan i det andra fallet kan jag ta emot patienten där jag gör min bedömning om vilka rehabinsatser som kan vara lämpliga.

   Sedan är problemet om patienter som har muskelspänningar sekundärt till något annat än rörelseapparaten tillstånd men skulle det exempelvis vara en odiagnosticerad somatoformt syndrom ska dessa patienter utredas av läkare. Men här blir problemet att patienten antagligen söker sig runt inom den somatiska vård. Svårt problem och anamnes blir ju viktigt och en läkare som ser helhetsbilden med bland annat vilka utredningar som har skett.

   Men visst händer det att jag hänvisar patienter till psykolog eller fortsatt psykologkontakt istället för behandling hos mig.

   Hälsningar

   David Aston

   1. I mångt och mycket är massage faktiskt en otroligt bra metod att behandla muskelspänningar. Du arbetar med mjuka tekniker där du riskerea att inte skada din patient. Sedan finns det naturligtvis andra tekniker men dessa kan implementeras efterhand.

    Lite grand som ödmjukheten hos en läkare som inte ställer en diagnos genom fem minuters undersökning och försöker att använda extrema tekniker eller åtgärder vid första besöket. Ibland krävs återbesök och flera olika tester innan man kan fastställa rätt diagnos och ge rätt behandling.

    Oavsett är massage en mkt bra början då risken för skada är minimal. För jag menar du vill väl helst inte direkt börja töja eller mobilisera en 80 årig patient?

    1. Hej!

     Massage är absolut en bra metod som jag själv använder ganska mycket av i behandlande syfte. Det finns däremot även andra mjuka behandlingstekniker som kan fungera på äldre eller sköra patienter.

     En anledning till att massage används mindre ofta av legitimerade vårdgivare är nog tidsaspekten men även att de längre utbildningarna till kiropraktor, osteopat och fysioterapeut i västvärlden har väldigt lite massage i deras utbildningar.

     Hälsningar

     David Aston
     Leg. Sjukgymnast

    2. Hej,
     Finns skonsamma tekniker som jag kör även på sköra patienter. Som dessutom många gånger ger bättre resultat än enbart massage. Titta på neuromuskulära tekniker, såsom PRT, PIR och MET.
     Mvh Jörgen

     1. Hej igen!

      Instämmer helt Jörgen och det också lite det som poängen med mitt inlägg att som terapeut och vårdgivare finns det en rad metoder utöver massage för att använda för att reducera muskelspänningar.

      Hälsningar

      David

   2. Hej David,
    Då förstår jag syftet med inlägget bättre. Och håller med om det du skriver i stort. Sedan får man se det som en utopi att alla patienter hamnar i rätt instans för bedömning. Tyvärr är våra allmänläkares intresse långt ifrån alltid rörelseapparaten. Vilken i en hel del fall ger bristfällig kunskap. I dagsläget är det även så att patienten inte får träffa läkaren utan en sjukgymnast för en första bedömning. Vilket givetvis både kan var av gott och ont, beroende på patientens tillstånd.

    Mvh Jörgen

    1. Så är det Jörgen. I en utopi hade det funnits en bättre samordning för de patienter med komplexa problem. I en del fall finns det läkare som tar på sig rollen medan vi också träffar patienter som saknar denna bemötande inom vården. Flera olika faktorer inverkar på detta och regelrätta systemfel av hur vården bedrivs är ibland ett av problemen. Inget lätt problem att lösa.

     I Skåne tror jag att alla landstingets egna vårdcentraler har valt för patienter att de ska träffa fysioterapeut/sjukgymnast först vid besvär från muskler och leder. Sjukgymnasten har blivit delegerad rättighet om kompetens finns att även ge injektioner och skicka remiss till röntgen. Precis som du skriver finns det för- och nackdelar om även förbiser patientens förväntningar. Samtidigt ska den erfarna sjukgymnasten med rätt kompetens känna igen så kallade gula och röda flaggor för exempelvis en del besvär från rörelseapparaten där det skulle kunna vara såväl icke organiska orsaker som invärtesmedicinska tillstånd men absolut inte lätt. Men jag tror att dessa farhågor har lyfts fram och det har väl ansetts patientsäkert. Jag antar att sjukgymnasten överlag vet sina begränsningar och avslutar behandling vid oklarheter och hänvisar patienten vidare. Egentligen på samma vis som att sjuksköterskor i många fall agerar första instans inom sjukvården och även med triage på akuten.

     Bästa hälsningar

     David Aston

  1. Hej!

   Akupunktur är i Sverige blivit öppet för att sjukgymnaster/fysioterapeuter får använda medan i vissa länder även i väst är det bara läkare som utför akupunktur. Akupunktur om vi diskuterar den i ett syfte för behandling av besvär i rörelseapparaten så har den en smärtlindrande effekt och avslappningseffekt. Det finns däremot studier som har visat att akupunktur utan hänsyn till den kinesiska medicinens mederiansystem och även med placebostick ger symtomlindring.

   Sedan är akupunktur inte i närheten av massage/manuell terapi i att vara lika ansträngande för vårdgivaren och det finns sjukgymnaster som har parallellhandling där två eller tre patienter får akupunktur samtidigt alternativt att en patient får akupunktur och ett par patienter vägleds i träning. Jag är själv tveksam till denna omhändertagande och använder nu även ibland dry needling (akupunkturnålar används i triggerpunktsbehandling) som komplement till den manuell terapi jag utför men all behandling sker individuellt.

   Hälsningar

   David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *